Provincie schort stikstofbeleid op

De provincie Drenthe schort het stikstofbeleid op. Landbouwgedeputeerde Henk Jumelet stelt dat er tijd nodig is om landelijk tot eenduidig beleid te komen.
"Er zit licht tussen de stikstofregels van de provincies en het Rijk, zo hebben we ontdekt. Wij willen geen extra regels bovenop de rijksregels leggen en daarom schorten we het provinciaal beleid weer op, om te komen tot eenduidige beleidsregels", zei Jumelet net tegen de boeren bij het provinciehuis.

Petitie
Meer dan duizend boeren hebben zich verzameld bij het provinciehuis in Assen. Namens de boeren werd een petitie aangeboden aan Gedeputeerde Staten met de eis om per direct het nieuwe stikstofbeleid in te trekken.

De petitie werd aangeboden door LTO Noord-bestuurder Jan Bloemerts en Roy Meijer van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK). Vorige week kwamen de provincies met nieuw stikstofbeleid. Volgens de boeren tast het nieuwe beleid het eigendomsrecht van bestaande vergunningen aan. Daarmee wordt volgens hen het voortbestaan van de landbouwsector in ernstig gevaar gebracht. "De grens is bereikt. Ons ongenoegen is groot en we voelen ons geslachtofferd en geschoffeerd", staat in het manifest. 

Dit eisen de boeren in hun petitie:
• Geen gedwongen generieke krimp, maar een gebiedsaanpak waarin ruimte is voor landbouw, wonen, werken en verkeer.
• Geen stikstofslot op verwaarloosbare emissies. Daarvoor is een drempelwaarde (minimaal 1 mol) nodig waarbij projecten met een kleine uitstoot door kunnen gaan.
• Reductie van stikstof door innovatie. De landbouwsector heeft door innovatie en inzet van nieuwe technieken al laten zien dat uitstoot substantieel naar beneden kan. Wij willen erkenning én de middelen om daarmee door te gaan. Dat lukt niet door nu de boel op slot te zetten en daarmee het toekomstperspectief en verdienmodel van veel boeren op het spel te zetten.
• Nederlandse poldernuchterheid. Door de manier waarop talloze natuurgebieden zijn aangewezen zit Nederland op slot. Duizenden bedrijven rondom natuurgebieden zullen moeten wijken. Een onacceptabele situatie, die de economie ontwricht en waardoor een leeg landschap overblijft.
• Meten is weten. Beleid moet gestoeld zijn op metingen. Een betrouwbare overheid houdt zich bij de feiten en voert een realistisch beleid zonder sprookjes en met de juiste meetgegevens.
• Er kan en mag geen koppeling met dier- en fosfaatrechten in het stikstofbeleid komen. Het innemen van dier/fosfaatrechten staat wat ons betreft gelijk aan diefstal. Het is bovendien onverenigbaar met een gebiedsgerichte aanpak, waarbij niet alleen de stoppers, maar ook de blijvers kansen hebben om door te gaan. Stikstofruimte moet voor de ontwikkeling van een toekomstgerichte landbouw beschikbaar blijven en mag niet zomaar door andere sectoren worden opgesoupeerd!

 
Terug naar de tekentafel
Volgens LTO-bestuurder Bloemerts komen bedrijven op slot te staan, omdat bij nieuwe benodigde vergunningen, eerdere verworvenheden komen te vervallen om zo de stikstofuitstoot terug te dringen.

"Wij eisen dat de Drentse handtekening van de beleidsregels afgaat. Er moet terug worden gegaan naar de tekentafel", zegt Bloemerts. Hij is vooral boos omdat er vooraf niks met de agrarische sector is besproken. "Wij willen als agrarische sector inbreng leveren en we willen dat er naar ons geluisterd wordt. Wij hebben de kennis en kunnen een deel van de oplossing zijn, in plaats van dat wij het probleem zijn."

Geschoffeerd
Dat de landbouw als probleem wordt neergezet, zorgt voor woede bij de boeren. "Wij zijn zo ontzettend boos. Ik kan me dit in mijn bestuurlijke carrière niet heugen, dat we zo geschoffeerd zijn als sector."

Bij DAJK-voorzitter Meijer overheerst teleurstelling. "We zijn teleurgesteld dat bestuurders de impact van hun besluiten niet doorhadden", zegt hij. "Ik hoop dat de gedeputeerde zo verstandig is om dit beleid in te trekken."

Volgens Meijer zorgt de situatie voor onzekerheid bij jonge boeren. "Is dat wat ze hebben wel van hen? En is er toekomst voor het bedrijf? Zeker nu de nieuwe regels er zijn is er veel onzekerheid."

RTV Drenthe volgt het boerenprotest, alle gebeurtenissen zijn te volgen via het liveblog
Deel dit artikel: