Nieuwe wet doodsteek voor Asser warenmarkt?

Er zijn grote zorgen over de toekomst van de warenmarkt in Assen. Marktkooplieden zijn bang dat ze geen zekerheid meer hebben over hun standplaatsvergunning. Ze hebben nu sinds jaar en dag een vaste stek, generaties lang, maar die vastigheid gaat eraf.
Om nieuwkomers ook een kans te geven mogen standplaatsvergunningen niet meer voor onbepaalde tijd verstrekt worden door gemeenten. Dat is het gevolg van Europese wetgeving voor de ambulante handel.

Vergunning met einddatum
Kooplieden op markten in steden en dorpen mogen dan alleen nog maar een vergunning krijgen met een einddatum. En dat kan bijvoorbeeld vijf of tien jaar zijn, maar ook twee jaar. Die keuze is aan de vergunningverstrekkers, in dit geval de gemeenten.

Raadslid Cor Staal van de ChristenUnie in Assen heeft gemerkt dat deze regelgeving onder de marktkooplieden veel onrust en onzekerheid veroorzaakt. "Ze voelen zich in hun voortbestaan bedreigd. Ze investeren nu vaak fikse bedragen in hun kraam en vrachtwagen. Soms wel meer dan een miljoen. Dat kunnen ze pas doen, als ze zeker weten die fikse kostenpost op langere termijn weer terug te verdienen."

Met nieuwe vergunningen voor kortere tijd, wordt dat zeer ongewis, zegt Staal. "Het kan zomaar zijn dat ze hun stekkie kwijtraken, en daardoor dus niet meer durven te investeren."

Weg uit straatbeeld
Staal is bang dat dit gevolgen heeft voor de Asser warenmarkt. En dat ook kooplieden, die generaties lang op bepaalde markten staan, uit het straatbeeld verdwijnen, noodgedwongen. "De markt geeft reuring in de stad en wij willen niet dat dit de doodsteek wordt."

De ChristenUnie wil dat het college van B en W in Assen kijkt wat het voor de marktkooplieden kan doen, eventueel door vergunningen voor een zo lang mogelijke termijn af te geven. "Kies voor maximale zekerheid en ga met de marktkooplieden in overleg, over wat een goede periode is om de investering weer terug te verdienen", aldus Staal.

Maximale zekerheid
Wethouder Mirjam Pauwels deelt de zorg over de wet 'schaarse vergunningen', zoals deze heet. Marktplaatsen worden door de Europese wetgeving beschouwd als 'schaarse openbare ruimte'. En daarvoor is maar een beperkt aantal vergunningen beschikbaar. Iedereen moet daarop kans maken, stelt Europa.

Maar volgens Pauwels is het nog steeds niet honderd procent zeker of weekmarkten, zoals die van Assen, ook onder deze wet vallen. "Dus deels deel ik de zorg, maar we moeten nog even goed uitzoeken of dit ook echt voor onze warenmarktvergunningen geldt." Daarover is nog overleg met de VNG. "Maar wij gaan in elk geval voor maximale zekerheid voor de ondernemingen", zegt Pauwels.

Goede boterham
In Assen wil Pauwels het voor de marktkooplieden 'in elk geval wel goed regelen'. "En dat doe ik in overleg met de marktkooplieden." Of dat betekent dat ze vergunningen voor bijvoorbeeld twintig jaar gaat verstrekken, wil ze niet toezeggen. "Het moet zo zijn dat er een goede boterham te verdienen valt voor de marktkooplieden en dat hun bedrijfsvoering niet in gevaar komt."

Pauwels noemt de warenmarkt 'van grote betekenis voor de binnenstad'. "Iedereen weet hoe leuk de markt is. Het geeft reuring en gezelligheid en weer een heel andere dynamiek dan vaste winkels. Dus een gezellige warenmarkt behouden, daar sta ik voor."
Deel dit artikel: