Noord-Nederlands onderzoek: stikstofuitstoot risico voor nierschade

Een hoge uitstoot van stikstof vormt een risico voor schade aan de nieren. Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 143.000 inwoners van Noord-Nederland dat enkele nefrologen van het UMCG uitvoerden.
De resultaten verschijnen vandaag in het wetenschappelijke magazine PLOS ONE.

Lifelines
In hun onderzoek gingen de onderzoekers voor het eerst na in welke gebieden nierschade vaker of juist minder vaak voorkomt. De onderzoekers maakten in hun studie gebruik van informatie van Lifelines. Bij deze data- en biobank zijn gegevens over de gezondheid van drie generaties inwoners van Noord-Nederland verzameld.

Significante verschillen
Van liefst 143.735 deelnemers aan Lifelines stelden zij de geschatte nierfunctie vast. In Noord-Nederland bleken significante verschillen te zijn tussen regio’s in de mate waarin chronische nierschade voorkomt. Deze verschillen waren niet goed te verklaren door bekende risicofactoren als leeftijd, hoge bloeddruk en suikerziekte. 

Belangrijke factor
Uit de ruimtelijke analyses bleek blootstelling aan stikstofdioxide een belangrijke factor te zijn. Hoe groter de blootstelling aan stikstof was, des te lager was de nierfunctie. Dit duidt er op dat een hoge stikstofuitstoot niet alleen een risico vormt voor schade aan de luchtwegen, maar ook een negatief effect kan hebben op werking van de nieren. 

Volgens de onderzoekers geven de uitkomsten aan dat ruimtelijke analyse een nuttig hulpmiddel kan zijn om strategieën voor de preventie van chronische nierziekten te begeleiden.
Deel dit artikel: