Kabinet en provincies moeten elkaar snel vinden in stikstofaanpak

De provincies en het kabinet moeten het op 1 december eens zijn over de kortetermijnaanpak van de stikstofproblemen.
De provincies en minister Carola Schouten hebben vandaag overleg gehad over het verschil tussen de aanpak van het Rijk en de nieuwe beleidsregels die de provincies aankondigden. Een deel van de provincies trok die beleidsregels overigens ook weer in na boerenprotesten.

Volgens plattelandsgedeputeerde Henk Jumelet, die bij het overleg zat, is de ruis op de lijn tussen provincies en kabinet verdwenen. Volgens hem wordt nu gezamenlijk uitgezocht hoe het verschil op te lossen is en provincies weer vergunningen kunnen gaan verlenen. Het gaat hier om de aanpak op korte termijn. Echte maatregelen om op grote schaal de stikstofuitstoot en -neerslag te verminderen vergen meer tijd.

Welke regels zijn houdbaar?
Volgens Jumelet gaan de provincies en het kabinet de komende tijd uitzoeken welke regelgeving juridisch houdbaar is en wat het effect van het beleid is op de stikstofuitstoot en -neerslag. De overheid moet met één mond spreken, vindt hij. "Daarvoor gaan we ook in gesprek met de landbouw, natuurorganisaties en het bedrijfsleven."

Provincies en het Rijk moeten met een nieuw beleid komen sinds de Raad van State eind mei een streep zette door het vergunningenbeleid. De Raad oordeelde dat kwetsbare natuurgebieden niet beschermd zijn onder de oude regels van het PAS (Programma Aanpak Stikstof).

Drenthe trok nieuwe regels weer in
Begin deze maand kwam minister Carola Schouten met nieuwe regels waarmee provincies vergunningen kunnen verlenen. Rijk en provincies legden deze nieuwe regels enigszins verschillend uit; vooral de kritiek uit de agrarische sector. De uiteindelijke regels van provincies stuitten vooral in de landbouw op enorm verzet. Een aantal provincies, waaronder Drenthe, trok de maatregelen na de boerenprotesten in.

Juridisch onhoudbaar
Juristen en wetenschappers zeiden gisteren in een hoorzitting in de Tweede Kamer dat de kabinetsplannen om de stikstofuitstoot en -neerslag terug te dringen juridisch onhoudbaar zijn. Ook is er kritiek op de reken- en meetmodellen. Boeren protesteerden daar gisteren nog tegen bij het RIVM in Bilthoven.

Wat doet stikstof?
Door de grote hoeveelheid stikstof die neerdaalt, staat de biodiversiteit in kwetsbare natuurgebieden in Nederland al jaren onder druk. Plantensoorten nemen in aantallen af of verdwijnen helemaal, door een overschot aan stikstof. Daardoor verdwijnen ook insecten en dieren die de planten eten.

Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de stikstofproblematiek. Niet alleen voor de boeren en de natuur is het belangrijk dat er snel meer duidelijkheid komt. Ook de bouwsector wil weten welke projecten, die nu in de wachtkamer staan, weer opgepakt kunnen worden.

Lees ook:
Noord-Nederlands onderzoek: stikstofuitstoot risico voor nierschade
Drentse milieu- en landschapsorganisaties: iedereen opnieuw naar de tekentafel voor stikstofplan
Natuurorganisaties reageren terughoudend op intrekken stikstofregels