Rechter: Vervalste Ploeg-schilderijen terug naar verkoper

Johan Meijering moet van de rechter twee vervalste Ploeg-schilderijen terug geven aan verkoper Cor van Loenen uit Holthe. Volgens de rechter heeft Meijering na een eerdere uitspraak het aankoopbedrag terug gekregen en houdt dat in dat Van Loenen recht heeft op de schilderijen.
De Ploeg-affaire is een langlopend conflict dat vanaf 2003 voor de rechtbank wordt uitgevochten. Vier jaar daarvoor kocht Meijering verschillende schilderijen van Van Loenen. In hoger beroep oordeelde de rechter in 2012 dat twee schilderijen 'met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid' vals zijn.Het gaat om de schilderijen Reitdiep en Pic de Luc die niet van de hand van de bekende kunstschilder Jan Altink zijn. Meijering kreeg na tussenkomst van de rechter uiteindelijk 32.000 euro terug van Van Loenen en een bedrag oplopend tot 86.000 euro voor gemaakte onkosten.

Recidive-gevaar
Meijering weigerde van zijn kant de schilderijen terug te geven, omdat hij het risico wilde uitsluiten dat de twee vervalste schilderijen opnieuw op de markt zouden worden gebracht. De rechter dwingt hem nu dat alsnog te doen met een dwangsom van 500 euro per dag.

Johan Meijering is teleurgesteld in de uitspraak. “Het is de omgekeerde wereld. In mijn ogen heeft het Nederlandse recht gefaald. Zowel culturele erfgoederen als kunstkopers worden niet beschermd.”

Van Loenen kan de schilderijen binnenkort terug verwachten, omdat Meijering aangeeft niet in beroep te gaan. Maar hij waarschuwt kunstkopers: “Ik hoop oprecht dat ze zich tien keer zullen bedenken voordat ze een Ploeg-schilderij kopen. Als je wordt opgelicht is de ellende niet te overzien.”

'Vernietiging beter'
De Tweede Kamer zou zich wat Meijering betreft ook moeten bemoeien met de laatste juridische uitspraak in deze affaire. Net als in Frankrijk zou er volgens hem bij aangetoonde vervalsing moeten worden overgegaan tot vernietiging van de schilderijen. Een overdracht aan het museum voor valse kunst in Vledder zou ook een mogelijkheid zijn.

Volgens Meijering is het extra zuur omdat Van Loenen aanvankelijk de schilderijen niet terug wilde nemen. En omdat Meijering voor de rechter aanvocht dat het Ploeg-schilderijen waren kreeg hij daarbij de opmerking dat valse schilderijen nul euro waard zijn.