GGD: denk aan gezondheid bij klimaatplannen

Nederland wil de komende jaren flink inzetten op het opwekken van duurzame energie, met onder meer windmolens, zonnepanelen en biomassa. Dit beleid roept vraagtekens op bij gezondheidsdienst GGD.
"Sommige maatregelen van het klimaatbeleid van het kabinet zullen direct tot een grote gezondheidswinst leiden. Sommige maatregelen hebben echter ook neveneffecten, die een risico kunnen vormen voor de gezondheid", schrijft de GGD. Tien regionale GGD's schreven een brief aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. 

De gezondheidsdienst reageert daarmee op het klimaatplan van de overheid, waarin de hoofdlijnen van de duurzaamheidsplannen tot en met 2030 staan beschreven.

Gunstige gevolgen
Volgens de GGD dragen veel maatregelen die goed zijn voor het klimaat, ook bij aan de gezondheid. Zo denkt de dienst dat bijvoorbeeld maatregelen die bijdragen aan minder CO2-uitstoot, ook gunstige gevolgen hebben voor de gezondheid.

Maar de GGD ziet ook negatieve gevolgen van de klimaatmaatregelen voor de gezondheid. "Denk aan de geluidsoverlast die windmolens met zich meebrengen voor de direct omwonenden, uitstoot bij verbranding van biomassa die bijdraagt aan fijnstofconcentraties en het risico op geluidsoverlast bij verduurzaming van woningen, door het geluid van warmtepompen."

Klimaatplannen
De GGD beveelt het kabinet dan ook aan om gezondheid mee te nemen in alle afwegingen in de klimaatplannen.
Meer over dit onderwerp:
GGD Drenthe GGD klimaat gezondheid DEN HAAG
Deel dit artikel: