Bezwaren tegen zonnepark Daalkampen bij Borger verworpen

De Raad van State heeft het beroep van een omwonende tegen de komst van zonnepark Daalkampen, ten westen van Borger, ongegrond verklaard. Op de locatie moet een zonnepark met een oppervlakte van 24,6 hectare verrijzen.
De man is van mening dat het park zijn woon- en leefomgeving op onevenredige wijze aantast. Hij vreest onder meer voor gezondheidsrisico's door de magnetische straling die afkomstig is van de ondergrondse elektriciteitskabels. Ook zou de raad niet in beeld hebben gebracht of er alternatieve locaties zijn en geen rekening hebben gehouden met het beschermde natuurgebied de Mandelanden.

'Geen vrees'
Volgens de Raad van State hoeft er geen vrees te bestaan voor een aantasting van de gezondheid van omwonenden. De gemeenteraad van Borger-Odoorn voldoet bij de inrichting van het park ruim aan de richtafstanden uit het advies van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst GGD. De gemeenteraad zou verder voldoende hebben gemotiveerd waarom niet gekozen is voor de voorgestelde alternatieve locaties.

Negatieve effecten op beschermde natuurgebieden kunnen volgens de Raad van State worden uitgesloten. De gemeenteraad heeft natuurgebied Mandelanden meegenomen in het ecologische onderzoek naar de effecten in de omgeving van het zonnepark.

Aanvankelijk woningbouw
Het terrein ten westen van Borger was aanvankelijk bedoeld voor woningbouw, maar dat lukte niet. Vervolgens raakte het gemeentelijke perceel in beeld voor een zonnepark. Twee beoogde exploitanten kregen het niet van de grond, maar nu gaat het park er dus alsnog komen.

Exloo
De Raad van State verwierp ook al alle bezwaren tegen het zonneparkplan in Exloo. Dat maakt de weg vrij voor de aanleg van een zonnepark van bijna 60 hectare.

Deel dit artikel: