Drentse Statenleden zijn vaakst afwezig bij vergaderingen

provinciale_staten_1
Drentse Statenleden zijn het vaakst afwezig van Nederland © RTV Drenthe / Andries Ophof
Wanneer de Provinciale Staten vergaderen in het provinciehuis in Assen, zijn er gemiddeld per vergadering drie Statenleden afwezig. Dat maakt dat Drentse Statenleden het vaakst afwezig zijn, ten opzichte van andere provincies, bij vergaderingen van de Provinciale Staten. Dat blijkt uit een onderzoek van RTV Drenthe samen met de andere regionale omroepen en de NOS.
In totaal heeft commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma, 101 keer een absentiebriefje ontvangen van een Drents Statenlid. Zelf was ze ook één keer afwezig.

Verzuimcijfer

Drenthe heeft een verzuimcijfer van 6,6 procent. Flevoland, Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant volgen met 6,4 procent afwezigheid. In Friesland zijn het vaakst Statenleden aanwezig. Daar gaat het om een verzuimcijfer van 2,7 procent. Landelijk is het gemiddelde verzuimcijfer 5,5 procent.
Het verzuimcijfer wordt berekend door het aantal keren dat Statenleden afwezig waren, af te zetten tegen het aantal keren dat ze aanwezig waren.

Gezondheidsproblemen

Toch zijn er geen Statenleden in Drenthe die opvallend vaak afwezig zijn. Voor de Statenleden die er het vaakst niet waren, komt dat veelal door gezondheidsproblemen.
Landelijk zijn er verschillende Statenleden die tussen de 12 en 20 keer niet aanwezig zijn geweest. Dat is in Drenthe niet het geval. Het gaat om Statenleden die maximaal negen keer er niet zijn geweest.

Forum voor Democratie

Statenleden van Forum voor Democratie zijn in Drenthe het vaakst afwezig geweest. Bij de 35 vergaderingen van maart 2019 tot en met december vorig jaar ontbrak er 21 keer iemand van FvD. Dat komt neer op een verzuimcijfer van net geen 16 procent.
Ook landelijk is dat beeld terug te zien. Statenleden van Forum voor Democratie en zijn afsplitsingen hebben de afgelopen vier jaar het meest verzuimd bij vergaderingen van Provinciale Staten. Ruim een derde van alle absenties komt van deze partijen, veel meer dan verhoudingsgewijs verwacht mocht worden.

Veldwerk

Hendrikus Velzing, fractievoorzitter van Forum voor Democratie in Drenthe, zucht eens diep. Het soms eindeloze vergaderen, terwijl de uitkomst al vaststaat. Daar gaat zijn hart niet harder van kloppen. Nee. Veldwerk. Daar houdt hij van. "Dat hebben we ook zo afgesproken in de fractie. Ik doe het veldwerk. De anderen het ambtelijke." Dat veldwerk is ook veel belangrijker, vindt hij. "Daar ben ik voor geboren." Hij fleurt meteen op als hij het erover heeft.
Velzing herinnert zich dat scholieren in de zomer tijdens de pauze een presentatie kwamen geven in het provinciehuis. "Was het 25 graden buiten. Ik heb een uur lang met die scholieren gesproken. Andere partijen als de VVD zaten de hele lunch buiten in de zon."
En zo heeft hij nog een voorbeeld. Het boerenprotest buiten het provinciehuis. "Als de foto gemaakt wordt, dan komen andere fracties even tevoorschijn. Dan praten ze een paar minuten met die boeren. Ik ben zeker een uur in gesprek met ze geweest. Zo hoor je wat er speelt in de provincie."

Pensioen

Zelf is hij een paar keer niet geweest. Onder meer door ziekte en door drukte als directeur van zijn eigen bedrijf. Inmiddels heeft Velzing het bedrijf verkocht. Hij is met pensioen gegaan. Sindsdien is hij nauwelijks meer afwezig geweest bij de Statenvergaderingen.
Vier Statenleden van FvD zijn in Drenthe verder gegaan als JA21. Bij deze partij ligt het verzuim ook relatief hoog met 13 procent. Daar zit de SP nog tussen. De partij kent in Drenthe een afwezigheid van zo'n 15 procent.

OpDrenthe en STIP

Procentueel gezien scoren OpDrenthe en STIP het slechtst in Drenthe. OpDrenthe was een eenmansfractie die dertien keer in het Drents parlement vertegenwoordigd was, daarna sloot OpDrenthe zich aan bij JA21 in de Provinciale Staten.
De eenmansfractie STIP bestaat sinds eind 2021. Als het Statenlid er dan een paar keer niet is, is dat percentage al snel hoger.

Altijd aanwezig geweest

D66 is de enige partij die alle vergaderingen met de voltallige fractie heeft bijgewoond. Anry Kleine Deters en Henk Pragt zijn alle 35 vergaderingen aanwezig geweest.
In Drenthe zijn 24 Statenleden die geen enkele keer afwezig zijn geweest. Negen van hen zijn bij alle 35 vergaderingen geweest. De andere zijn eerder gestopt als Statenlid, of zijn als vervanging erbij gekomen.

Statenleden die bij alle 35 vergaderingen waren

Statenlid Partij
Ewoud Bos GroenLinks
Anry Kleine Deters D66
Hendrikus Loof PvdA
Willemien Meeuwissen VVD
Ceciel Mentink CDA
Johan Moes VVD
Henk Pragt D66
Roy Pruisscher ChristenUnie
Siemen Vegter CDA
Daarnaast zijn er nog drie Statenleden die drie vergaderingen later zijn benoemd tot Statenlid en alle 32 vergadering aanwezig zijn geweest. Zij werden later pas benoemd, vanwege de vorming van het college. Zij vulden de plek in van degenen die in het college gingen zitten.
De drie Statenleden die 32 keer aanwezig zijn geweest zonder absentie zijn Rudolf Bosch (PvdA), Elke Slagt-Tichelman (GroenLinks) en Karin Zwaan-Alberts (VVD).
Verantwoording
De NOS en de regionale omroepen inventariseerden de absentie op basis van de online gepubliceerde notulen en besluitenlijsten van de Statenvergaderingen van eind maart 2019 tot en met december 2022. De vergadering van januari is dus niet meegenomen voor dit artikel.
Het gaat hierbij alleen om de reguliere vergaderingen van de Provinciale Staten. Er worden ook commissievergaderingen gehouden, die zijn hierin niet meegenomen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl