Beschermde vogels voelen zich thuis in negen Drentse gebieden

Drenthe heeft er twee nieuwe belangrijke vogelgebieden bij. Dat zijn gebieden die van cruciaal belang zijn voor bepaalde, vaak beschermde vogelsoorten.
De Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben De Onlanden en de Drentsche Aa dit jaar voor het eerst aangewezen als belangrijk vogelgebied. De vorige keer dat er beschermde vogelgebieden werden aangewezen was in 2000. 

Bijzondere vogelsoorten
In de Drentse beschermde vogelgebieden leeft een aantal bijzondere en beschermde vogelsoorten. Zo broeden er zwarte spechten in het Drents-Friese Wold, lopen er kraanvogels door het Fochteloërveen en leeft de Porseleinhoen rondom het Leekstermeer.

Klik hieronder op de natuurgebieden om te zien welke vogelsoorten er onder andere leven


IBA's
Met de twee nieuwe toevoegingen komt het aantal Important Bird and Biodiversity Area's (IBA's), zoals de officiële benaming luidt, in Drenthe op negen. Een kenmerk van IBA's is dat er beschermde vogels leven.

De meeste IBA's zijn inmiddels bestempeld als Natura 2000-gebied. Van de Drentse beschermde vogelgebieden heeft alleen De Onlanden die status nog niet.