Beschermde status wolf moet omlaag, vindt provincie Drenthe

De Drentse welpen zien er gezond uit
De welpen in het Drents Friese Wold © Wolvenmeldpunt
Om de overlast van wolven in Drenthe te verlagen, moet minister Christianne van der Wal aandringen op een verlaging van de beschermde status van de wolf. Daarmee zou de weg open liggen voor het beheren van de wolf.
Ook de provincies Overijssel en Friesland ondertekenen een brief die daarop aandringt. De provincie Gelderland stuurde al eerder een brief naar Van der Wal. Een verlaging van de beschermde status moet Europees worden geregeld. "Nederland heeft zich tot nu toe niet echt geroerd in het Europees Parlement", vindt gedeputeerde Henk Jumelet (CDA). "Ondertussen veroorzaakt de wolf onrust en verdriet in ons land."

Meer wolven, minder draagvlak

Momenteel zijn er geen mogelijkheden om wolven te beheren. Voorwaarden daarvoor zijn dat er voor de rest alles is geprobeerd om de wolf te mijden uit een gebied én dat er Europees een 'gunstige staat van instandhouding' is. Dat houdt in dat er over heel Europa minstens 1000 roedels moeten zijn. Momenteel zijn dat er 300.
"Met de snelheid waarmee de wolf zich verspreidt in Drenthe, kun je niet zeggen dat er te weinig zijn", zegt Jumelet. "Er komen steeds meer wolven en het draagvlak onder Drenten is klein. Daarom vragen wij de minister met nadruk het beschermingsniveau naar beneden te halen."

Landelijk signaal?

De brief aan Van der Wal is een direct gevolg van een motie die in september vorig jaar werd aangenomen in de Provinciale Staten. Daarin vragen de Staten om naar Den Haag te communiceren dat er moet worden ingegrepen in het 'wolvendossier'.
Dat nu 4 van de 12 provincies een signaal afgeven naar Den Haag, wil volgens Jumelet niet zeggen dat de andere provincies de oproep niet steunen. "We zijn nog bezig met een landelijk signaal."

Proeven

Op de korte termijn breidt de provincie Drenthe in ieder geval de subsidieregeling voor wolfwerende rasters uit. Waar eerst alleen geiten- en schapenhouders een aanvraag voor een subsidie konden doen, kunnen straks ook eigenaren van runderen, varkens, paarden, pony's, ezels en alpaca's zich aanmelden. Hiervoor wordt 4 ton beschikbaar gesteld. De subsidie kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en bedraagt maximaal 20.000 euro per dierhouder.
Ook start de provincie met vier proeven, waaronder één met wolvenurine. In deze pilot van de Technische Universiteit Delft wordt gekeken of wolven zich niet op een bepaald territorium wagen, als daar een geurspoor van urine is.

Van der Wal aan zet

Gedeputeerde Jumelet benadrukt dat er - tot de status van de wolf niet verlaagd wordt - maar beperkte mogelijkheden zijn om iets aan de wolf te doen. "Veel schapenhouders plaatsen een raster en hopen dat het goed gaat. Die onzekerheid is onwenselijk."
Of de oproep van de provincies gehoor gaat vinden bij Van der Wal, moet nog blijken. "Bij haar laatste bezoek op 5 december vorig jaar, bleek wel dat ze onder de indruk was. Dus ik hoop dat ze er zeker wat mee gaat doen."

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.