Regiodeal Zuidoost-Drenthe: dit gaat er gebeuren

Zuidoost-Drenthe is een gebied met mogelijkheden op het gebied van werken, wonen en welzijn. De provincie en gemeenten noemen die mogelijkheden 'uitdagingen'. Je zou ook kunnen zeggen dat ze met de Regiodeal problemen in het gebied willen aanpakken.
Voor de komende tijd staan er 24 projecten op stapel die de welvaart in die regio moeten verbeteren.

Het aanpakken van de werkloosheid en overerfbare armoede, het verbeteren en verduurzamen van woningen van mensen met een klein inkomen, het tekort aan personeel in de zorg en jongeren die hun biezen pakken en verhuizen, maar met opleidingen voor de regio behouden moeten blijven. Het is slechts een kleine greep uit alle projecten uit de eerste fase van de Regiodeal.

Werklozen verduurzamen huurhuizen
Werkloze inwoners zijn na scholing vaak prima inzetbaar en onder hen zitten ook huurders van woningbouwcorporaties. Die corporaties willen hun woningen verduurzamen, maar er is een tekort aan voldoende mensen in de bouw en techniek.

Door werklozen op te leiden, beschikken de bouwbedrijven over voldoende mensen en worden de woningen van diezelfde mensen verduurzaamd. Of het uiteindelijk ook moet gaan leiden tot vast werk in plaats van een uitkering, is niet bekend.

Terugkopen voormalige huurwoningen
Om grip te krijgen op verduurzaming, renovatie of sloop van woningblokken moeten woningcorporaties eerder verkochte huurwoningen weer terugkopen. Het gaat dan om huizen die in een rijtje staan en waarvan de eigenaren door hun lage inkomen niet mee kunnen doen als de corporatie de eerste van het rijtje opknapt en energiezuinig maakt. Of niet mee willen doen.

Woningeigenaren die daardoor klem zitten, kunnen zo geholpen worden. Als die eigenaren hun huis niet willen verkopen, moeten er andere maatregelen worden bedacht om die eigenaren toch te helpen met het verduurzamen van hun woning. Lefier start daarmee een proef in de Emmer wijk Angelslo.

Lees ook: waar kun je het geld van de Regiodeal ZO Drenthe voor gebruiken?

In Hoogeveen, Emmen, Veenoord en 2e Exloërmond komen verschillende bewonersprojecten samen om huizen te verduurzamen en de openbare ruimte te verbeteren. Daarbij kunnen gebieden met zowel huur- als koopwoningen worden aangepakt.

Overerfbare armoede aanpakken
Overerfbare armoede komt in Zuidoost-Drenthe meer voor dan in de rest van het land. Het is een helse opgave om dat te doorbreken. Maar om families die al meerdere generaties moeten rondkomen van een laag inkomen uit die situatie te kunnen halen, wordt er in Emmen en Coevorden gestart met een proef met dertien gezinnen. Gezinscoaches gaan helpen om uit situaties te komen waardoor de gezinnen steeds in armoede blijven leven.

Lees ook: groot onderzoek naar overerfbare armoede in de Veenkolonien 

Tekort handen aan het bed oplossen
In de regio is een tekort aan gekwalificeerd personeel in de zorg- en welzijnssector. Jonge mensen trekken weg om hun opleiding te volgen en keren vervolgens niet meer terug. Het gaat om jongeren die goed in de zorg kunnen werken, dus moeten ze hier worden opgeleid. Als eerste stap zal er daardoor een opleiding voor verpleegkundig personeel van start gaan.

Mbo-verpleegkundigen kunnen vanaf 2020 in de regio een flexibele opleiding volgen tot hbo- verpleegkundige. Zij volgen de opleiding voor het grootste deel bij het bedrijf waar zij in dienst zijn en zitten één dag per week op school. Het moet extra banen opleveren in de zorg in de regio.

Jeugdzorg anders
Ouders komen met hun kinderen bij de huisarts met vragen die niet altijd van medische aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan gedragsproblemen en vragen rond het opgroeien van hun kind. Het gevaar is dat kinderen pas worden doorverwezen naar de dure jeugdzorg als de problemen groot zijn geworden.

In Aa en Hunze starten huisartsen in twee dorpen met een andere manier van werken om kinderen eerder en anders te helpen: niet direct doorverwijzen naar een zorgaanbieder, maar eerst een gesprek met een maatschappelijk werker. Het kind kan daarmee worden geholpen en duurdere borgkosten kunnen worden vermeden.

Bedrijfsleven digitaal helpen en duurzame energie
Ook om het bedrijfsleven verder te helpen, zijn er projecten opgestart. Er komt een digitale regiedatabank om elkaar te kunnen vinden in Zuidoost-Drenthe. Het doel daarvan is om het werk in de regio in te kopen en weg te zetten. Kleine (familie)recreatiebedrijven helpen met data-analyse, zodat je weet wat potentiële klanten van je willen.

In Bargermeer-zuid langs de A37 komt een plek waar studenten met bedrijven kunnen werken aan nieuwe toepassingen van zonne-energie en biobased materialen. Denk dan aan zonnepanelen met een hoge opbrengst of met kunststof dat niet gemaakt is uit fossiele brandstoffen.

Een waterstofhotspot in Emmen moet de plek worden waar nieuwe toepassingen voor de industrie getest kunnen worden. Ook hier is er sprake van een samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het Alfa-college gaat een tiny house bouwen die op waterstof draait. Het huisje gaat vervolgens op tournee door Zuidoost-Drenthe, zodat iedereen kan kennismaken met duurzaam bouwen en duurzame energie.

Miljoenen
Alle projecten in de eerste fase van de Regiodeal kosten samen een kleine 2,5 miljoen euro. In totaal is er veertig miljoen beschikbaar.

De Regiodeal is een samenwerking tussen de Gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen, de provincie Drenthe en het ministerie van Landbouw, Natuur, Voedselkwaliteit (LNV).
Meer over dit onderwerp:
regiodeal zuidoost-drenthe EMMEN
Deel dit artikel: