Bollentelers en omwonenden recht tegenover elkaar: 'De overheid is nu aan zet'

Bloembollentelers en direct omwonenden komen er samen niet uit en dus is de overheid aan zet. Dat is de conclusie uit een rapport in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincies Drenthe en Overijssel, de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) en de VOG.
Het rapport is opgesteld door Marga Kool, oud-dijkgraaf, oud-gedeputeerde en publiciste, en Martha Buitenkamp van bureau Anantis. Kool en Buitenkamp spraken met bijna vijftig organisaties en individuen. Daaronder zaten verschillende omwonenden, georganiseerd en niet georganiseerd, en verschillende organisaties die de belangen behartigen van bollentelers. Ook is er gesproken met Milieudefensie Westerveld en waterbedrijf Vitens.

Onbegrip
In het rapport komt naar voren dat er veel onbegrip is vanuit de telers naar de omwonenden en andersom. Telers vinden dat ze te strenge regels krijgen opgelegd en dat er te vaak van regels wordt veranderd. Terwijl de omwonenden vinden dat de overheid te weinig doet aan de gezondheid van omwonenden van bollenvelden.Als advies staat in het rapport dat telers zich richting direct omwonenden moeten inzetten op actieve communicatie. 

'De overheid moet nu beginnen'
Ook wordt in het rapport een aantal handvatten voor de overheid aangedragen. Er wordt geadviseerd om een stappenplan te maken met duidelijke termijnen. Als de overheid vindt dat de landbouw in 2030 duurzaam moet zijn, dan moet de overheid nu beginnen. Ook moet er op korte termijn duidelijkheid komen voor de telers in verband met hun toekomstige investeringen. Op de lange termijn moet de overheid het toelatingssysteem van bestrijdingsmiddelen aanpassen. 

De geïnterviewde omwonenden uit Drenthe komen uit de gemeente Westerveld. En daar lijkt volgens het rapport geen basis meer voor het maken van afspraken tussen de telers en de omwonenden. Verontruste omwonenden voelen zich geschoffeerd en onbegrepen door de gemeente, telers en medebewoners. Terwijl telers zich weer geïntimideerd voelen.

'Herstel de gemeenschap'
Men vindt dat vooral de Tweede Kamer en het Kabinet aan zet zijn vanwege meningsverschillen met de provincie en de gemeente. Volgens het rapport is ten aanzien van de dorpsgemeenschap het helen van de verscheurde gemeenschap en een terugkeer naar normale omgangsvormen, zonder intimidatie en polarisatie, het hoogst haalbare.

De landelijke overheid moet er ook voor zorgen dat de onrust niet overwaait naar andere delen van het land, waar dezelfde problematiek speelt.

Meten = Weten
Het burgerinitiatief Meten = Weten is een van organisaties die zijn geïnterviewd voor het rapport. De belangenclub laat op haar website weten blij te zijn met het advies uit het rapport. De aangedragen handvatten voor de overheid zijn volgens Meten = Weten vergelijkbaar met eerdere suggesties van het burgerinitiatief.

Het advies aan de overheid, om te zorgen voor een consequent beleid is iets waar Meten = Weten blij mee is. "Maar nu gaat het erom of de overheden inderdaad de regie gaan nemen en stappen zetten", zegt de organisatie.

Meer over dit onderwerp:
bollenteelt Meten = Weten gemeente Westerveld
Deel dit artikel: