Nieuwbouw Boerhoorn Rolde vertraagd

De nieuwbouw van MFC Boerhoorn in Rolde loopt vertraging op. De inschrijvingen van de drie aannemers overschrijden het maximale budget dat in de aanbesteding was opgenomen.
Voor de nieuwbouw is 3,1 miljoen euro uitgetrokken. In MFC Boerhoorn komen een dorpshuis, een sporthal en een gezondheidscentrum.

In gesprek met aannemers
Wethouder Henk Heijerman wil met de betrokken aannemers op zoek naar een oplossing. "We gaan zo spoedig mogelijk met de aannemers om tafel en hopen dat dit leidt tot verbeterde aanbiedingen.”

De gemeente verwacht nu dat in maart 2020 begonnen kan worden met de nieuwbouw.