Boeren Geelbroek vrezen overlast door vernatting natuur

Boeren in Geelbroek, Eleveld, Graswijk en Laaghalen maken zich zorgen over de ontwikkeling van nieuwe natte natuur in het gebied. Ze zijn niet tegen de vernatting, maar vinden dat de provincie vooraf maatregelen moet nemen voor het geval er toch schade komt.
Want daarvan zijn de boeren overtuigd: waterschade komt er.

Een deel van Geelbroek is al natuurgebied. De beekbossen in dat gebied hebben meer water nodig om te overleven, zoals het unieke Bloemendaalbosje, een elzenbos dat nu bijna droog staat.

Tien jaar plannen 
Landbouw en natuur gaan volgens de boeren al heel lang samen in het gebied. Toch wordt er al tien jaar gewerkt aan de natuurvernattingsplannen, tot onvrede van boeren. Een eerste versie van het plan werd in 2010 afgeschoten, omdat provincie en boeren het niet eens konden worden over de gevolgen voor de grondwaterstand en compensatie van de vernatting.Door de vernatting zullen meer bosjes en moerasachtige delen ontstaan. Ook moet er 180.000 kubieke meter water vastgehouden kunnen worden, zodat Haren en de stad Groningen geen natte voeten krijgen bij langdurige regenval.

Melkveehouder Evert Smeenge is voorman van de werkgroep Bezorgde Boeren. "Door de plannenmakers (provincie, Prolander en Staatsbosbeheer) wordt gezegd: de grondwaterstand van de landbouw gaat door de vernatting van de natuur niet omhoog. Wij denken van wel." Vooraf regelen
Na lang praten met de boeren is er een schaderegeling die volgens de provincie en Prolander beter is dan elders in het land, voor het geval er toch schade ontstaat. De bezorgde boeren zijn desondanks niet tevreden, ze willen dat de provincie en Prolander eventuele schade vooraf afhandelen. Nog wat pijn weg te werken
Er is meer wat de boeren steekt volgens Smeenge. "In het begin hadden de boeren een adviseur op kosten van de provincie. Kennelijk werden we daardoor te wijs", zegt hij. "Eerst zaten we rechtstreeks als Bezorgde Boeren aan tafel. Daarna kwam er heel lang niks en hebben we via WOB-verzoeken informatie moeten krijgen." Meer weten over hoe de natuur in Geelboek er straks uit gaat zien? Kijk dan hier naar Roeg! van 2 november 2019.
Deel dit artikel: