Provincie weigert te handhaven bij PAS-melders na eis MOB

Koeien van Melkveehouder Aly Jobing uit Grolloo
Gedeputeerde Staten weigert op te treden tegen acht PAS-houders © RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen
Boeren die een PAS-melding hebben gedaan, hoeven voorlopig niet te vrezen dat de provincie Drenthe gaat handhaven. Gedeputeerde Staten (GS) neemt het advies van de Commissie Rechtsbescherming over en gaat niet in op de eis tot handhaven van acht boerenbedrijven van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB).
Die had bezwaar ingediend tegen het niet handhaven op twintig bedrijven die ter goeder trouw voor uitbreiding van hun bedrijf onder de oude PAS-wetgeving een PAS-melding hebben gedaan. Over acht bedrijven is nu uitspraak gedaan door GS. Volgens het MOB werkten de boeren zonder een natuurwetvergunning die ze wel zouden moeten hebben. Eerder zei de provincie hier al over dat dat de betreffende boeren niks fout hebben gedaan. Dit is nu bevestigd door de Commissie Rechtsbescherming.

'150 boerenbedrijven zonder natuurvergunning'

Volgens de milieuorganisatie zijn er in Drenthe 150 boerenbedrijven zonder natuurvergunning. In mei legde MOB vijftig handhavingsverzoeken bij de provincie neer voor boerenbedrijven. Die bedrijven zouden volgens milieuorganisatie zonder de vereiste natuurvergunning uitgebreid zijn in een 'stikstof-overbelaste situatie'. Het gaat om om 36 melkveehouderijen, vijf bedrijven, drie veehouderijen, twee warmtekrachtkoppelingen, een vleesveebedrijf, een pluimveehouderij, een mestvergisting en een vergistingsinstallatie. Die bedrijven liggen onder meer in de buurt van het Dwingelderveld, het Holtingerveld en bij het Bargerveen.

Wat is een PAS-melder?

PAS-melder is een bedrijf of ondernemer die onder het oude Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen vergunning hoefde aan te vragen voor zijn bedrijf in de buurt van kwetsbare natuur, maar simpelweg een melding kon maken van de berekende stikstofbelasting.
Ondernemers (vaak boeren) met PAS-meldingen waren tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vrijgesteld van de vergunningsplicht vanwege een beperkte stikstofdepositie.
De Raad van State oordeelde in mei 2019 dat de Nederlandse PAS-aanpak in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn en dat deze ondernemers alsnog een vergunning moesten aanvragen.
PAS-melders zijn ondernemers die ter goeder trouw handelden. Deze ondernemers kwamen buiten hun schuld in deze situatie terecht. Het kabinet wil samen met provincies de PAS-melders versneld van een vergunning voorzien en stelt hiervoor 250 miljoen beschikbaar.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl