VVD en CDA Drenthe zijn tegen landelijk stikstofbeleid: 'Onhaalbaar' en 'Onacceptabel'

Trekkers bij het provinciehuis
Trekkers bij het provinciehuis in Assen © RTV Drenthe / Dylan de Lange
CDA en VVD in Drenthe vinden dat de provincie zich moet verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid. Dat hebben de partijen aangegeven bij Kieskompas.
In aanloop naar de verkiezingen heeft Kieskompas samen met RTV Drenthe een stemhulp gelanceerd. Daarin zijn dertig stellingen opgenomen. Een van die stellingen is 'Om boeren te beschermen moet de provincie zich verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid'. De VVD en het CDA zijn het eens met die stelling. De twee partijen zitten nu in het kabinet, en bepalen nu dus het stikstofbeleid. Maar de Drentse tak is het daar dus niet mee eens.
"De huidige landelijke aanpak is onhaalbaar", schrijft de VVD Drenthe. En het CDA schrijft: "Zowel vanuit de gedeputeerde - als vanuit de fractie van Provinciale Staten - kunnen we niet accepteren wat nu voorgelegd is."
Ze krijgen daarbij de steun van hun Drentse kiezers, blijkt uit de eerste voorlopige resultaten van het Kieskompas. Tot dusver hebben ruim 8.000 Drenten die ingevuld, van wie er meer dan 4.500 mensen hun gegevens als leeftijd, opleiding en politieke voorkeur hebben achtergelaten. Iets meer dan 70 procent van de Drenten die bij de Tweede Kamerverkiezingen van twee jaar geleden CDA heeft gestemd, vindt dat de provincie zich tegen het stikstofbeleid moet verzetten. Bij de VVD gaat het om ongeveer twee derde.
CDA Drenthe over het landelijke stikstofbeleid:
"Er wordt door veel ondernemers aan verduurzaming gewerkt. In Drenthe is ons programma [voor] duurzame melkveehouderij een voorbeeld voor andere provincies. Maar met de plannen en het beruchte kaartje van minister Van der Wal is nu sprake van een kille sanering van onze landbouw. Klip en klaar: dat kunnen, willen en mogen we niet accepteren! Daarom hebben we ook in Drenthe een taak. Zowel vanuit de gedeputeerde - als vanuit de fractie van provinciale Staten - kunnen we niet accepteren wat nu voorgelegd is. Bijsturen moet en kan, omdat de aanpak gebiedsgericht moet. Wij zullen en willen juist daarover het gesprek voeren met onze boeren en belanghebbenden. Als we met een beetje Drentse nuchterheid naar het geheel kijken, dan is er juist in Drenthe ruimte voor natuur en landbouw. Zonder tegenstelling, weg van enkel de modellen, goed afgewogen. Daar gaan we met elkaar voor."
In totaal vindt zo'n 56 procent van de Drenten die tot dusver het Kieskompas hebben ingevuld, dat de provincie in actie moet komen tegen de landelijke stikstofplannen. Iets meer dan 30 procent vindt van niet, de rest staat er neutraal in. Vooral mensen met een lage opleiding, bijna tweederde, vinden dat de provincie ertegen in actie moet komen. Drenten met een hoge opleiding kijken er anders tegenaan. Iets meer dan de helft van deze groep vindt juist dat de landelijke regels opgevolgd moet worden.
VVD Drenthe over het landelijke stikstofbeleid:
"De VVD in Drenthe volgt de landelijke stikstof ontwikkelingen op de voet, en stelt zich daarbij kritisch op. Via de eigen partijlijn is inmiddels bereikt dat er meer ruimte is gekomen voor innovatie. Voor de VVD staat buiten kijf dat er een goede toekomst moet zijn voor de boeren in Drenthe, en daarmee voor heel Drenthe. We willen als provincie de ruimte krijgen van het Rijk om per gebied met de betrokkenen aan tafel te gaan en te bekijken wat de mogelijkheden zijn. We realiseren ons dat er lastige keuzes moeten worden gemaakt. Maar we vinden het belangrijk niet alleen te kijken naar wat er níet kan, maar juist ook wat er wél kan. Samen met de betrokken boeren. Waarbij we kunnen afwijken van de stringente regels als de situatie daar om vraagt. De huidige landelijke aanpak is onhaalbaar."
Behalve VVD en CDA pleiten ook Alliantie, BBB, Belang van Nederland, Forum voor Democratie, JA21, PVV, SGP en Sterk Lokaal Drenthe ervoor dat de provincie zich verzet tegen de plannen.

SP denkt anders dan de achterban

De SP is een van de partijen die dat niet vindt. "In het kader van stikstofbeleid moeten er voldoende middelen beschikbaar zijn voor het behoud en herstel van natuur, landschap en versterking van de biodiversiteit", vindt de partij. Maar de kiezers van de SP in Drenthe denken er anders over. Een meerderheid van 55 procent wil juist wel dat de provincie zich ertegen verzet. Daarnaast geeft 22 procent aan geen mening erover te hebben, wat maakt dat 23 procent van de Drenten die SP stemden bij de Tweede Kamerverkiezing het standpunt van SP Drenthe steunt.
Kiezers van D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Volt zeggen wel in meerderheid dat het landelijke stikstofbeleid gevolgd moet worden. De Drentse stemmers van de ChristenUnie, dat ook in het kabinet zet, zijn juist heel verdeeld. Ongeveer 47 procent vindt dat de provincie de regels niet moet volgen, 41 procent vindt van wel.

Boeren uitkopen

De ChristenUnie in Drenthe vindt net als de VVD en CDA dat boeren niet gedwongen uitgekocht mogen worden om de stikstofuitstoot te verminderen. D66 vindt van wel. "We willen boerenbedrijven zonder opvolger opkopen en deze doorverkopen aan boeren die rond Natura 2000-gebieden worden uitgekocht."
Van de Drenten die tot dusver Kieskompas hebben ingevuld, vindt ruim 60 procent dat boeren niet gedwongen mogen worden uitgekocht. Ook hier is verschil te zien tussen de opvatting van de SP en de kiezers. De SP vindt dat Drentse boeren gedwongen uitgekocht mogen worden, terwijl 18 procent van de stemmers van de SP dat vindt.

Partijen kiezen standpunt

Bij het Kieskompas kiezen de partijen zelf hun standpunt bij de stellingen. Dit wordt dus niet door Kieskompas ingevuld op basis van verkiezingsprogramma's.
Landelijk blijkt uit de eerste resultaten van Kieskompas dat zo'n 45 procent vindt dat de provincies zich moeten verzetten tegen het stikstofbeleid uit Den Haag. Iets meer dan 40 procent vindt echter van niet. De rest staat hier neutraal in.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl