Vermilion mag gas blijven halen uit gasveld op Drents-Friese grens

Gaswinningsbedrijf Vermilion mag doorgaan met het winnen van gas uit gasveld Vinkega op de Drents-Friese grens. De Raad van State heeft in een einduitspraak vandaag alle bezwaren van tafel geveegd.

De bezwaren kwamen van de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf en inwoner Pier Winsemius van Vinkega. Uit geheime bijlages zou niet blijken dat de gaswinning ten opzichte van twee vorige winningsplannen wordt opgevoerd.

2032
In totaal mag Vermilion tot en met 2032 nog 688 miljoen kubieke meter aardgas winnen. Het hoogste bestuursrechtscollege ziet geen redenen om de gaswinning al in 2022 of uiterlijk 2030 te beëindigen. Daar had tegenstander Pier Winsemius eerder om gevraagd.

Hij wees er op dat het Groninger gasveld uiterlijk 2030 wordt gesloten en dat het gasveld in Vinkega volgens Vermilion zelf al in 2022 zo goed als is uitgeput.

Ook het verwijt van Winsemius dat Vermilion in strijd met dit en eerdere winningsplannen meer gas in een hoger tempo heeft gewonnen, wijst de Raad af. Als dat al het geval was dan is dat volgens het bestuursrechtscollege een kwestie van handhaving, aldus het bestuursrechtscollege.

Bodemdalingen
Het college vindt tevens dat de tegenstanders niet hebben aangetoond dat er grotere bodemdalingen plaats zullen vinden dat verwacht. De verwachte bodemdaling voor Vinkega bedraagt 2,7 centimeter en zal, als de daling van het veld in Nijensleek wordt meegenomen, gemiddeld op 4,2 cm uitkomen.

Winsemius heeft volgens de Raad geen tegenrapport overlegd waaruit blijkt dat de bodemdaling erger zal worden.  

Verder ziet de Raad ook geen reden om het plan af te keuren omdat de schaderegelingen niet zouden deugen. De schaderegelingen zijn voldoende, meent de Raad. Die wijst er verder op dat aantoonbare schades altijd vergoed zullen worden, zelfs als Vermilion onverhoopt failliet mocht gaan. Dan is er altijd nog het Waarborgfonds Mijnbouwschade.