Er komt meer stikstof uit de stal dan gedacht

Er komt meer stikstof uit moderne veestallen dan eerder werd aangenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS. Dat heeft mestmonsters geanalyseerd en de uitkomsten vergeleken met de waardes in een rekenmodel dat internationaal wordt gebruikt.
Er bleek minder stikstof in de mest te zitten dan volgens de modellen werd verwacht. Het lijkt er volgens het CBS dus op dat er veel meer stikstof de lucht in is gegaan - letterlijk. 

Experiment
Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het ministerie. Het CBS benadrukt dat het gaat om een experimenteel onderzoek op basis van bestaande cijfers en zegt dat de uitstoot verder onderzocht moet worden. 

Wel zegt een woordvoerder dat het mogelijk is dat fabrikanten van milieubesparende maatregelen hun producten rooskleuriger aanbieden dan ze in de praktijk zijn.

'Moderne stal levert weinig op'
De resultaten gelden ook voor stallen waar luchtwassers en emissie-arme vloeren zijn geïnstalleerd. Die installaties kosten vaak tienduizenden euro's, maar leveren dus weinig milieu-winst op, zeggen de onderzoekers. Boeren die een nieuwe stal willen bouwen, zijn verplicht de milieutechniek daarin op te nemen.

"Het rapport maakt duidelijk dat emissie-arme stalsystemen maar weinig resultaat opleveren", zegt onderzoeker Nico Ogink van de Wageningen Universiteit in Trouw. Een collega van hem waarschuwt voor een te groot vertrouwen in technieken die goed zouden zijn voor het milieu.

Het onderzoek roept veel vragen op bij boeren die positieve ervaringen hebben met zuiveringssystemen als luchtwassers. De hogere uitstoot lijkt voor alle types stallen te gelden, dus ook voor een milieuvriendelijke stal waar tienduizenden euro's aan techniek in is geïnvesteerd.

'Investeringen niet voor niets'
Toen LTO Noord-voorman Jan Bloemerts uit Dwingeloo de onderzoeksresultaten onder ogen kreeg, had hij naar eigen zeggen ook wel wat vraagtekens. "Omdat ik het een beetje appels met peren vergelijken vind. Maar", benadrukt hij, "wie ben ik om een CBS-onderzoek ter discussie te stellen?"

Net als het CBS zelf al aangaf, is ook Bloemerts benieuwd naar specifiekere onderzoeksresultaten. "Want ik geloof er niet in dat je voor honderden miljoenen euro's in moderne stallen steekt, terwijl de stikstofuitstoot niet afneemt. Zo'n investering is echt niet voor niets, dat wordt door allerlei instanties gecontroleerd", motiveert hij. 

"Dat er een ammoniak- en stikstofprobleem is, erkennen wij ook", gaat Bloemerts verder. "Maar op basis van dit onderzoek zullen de uitkomsten eerst grondig moeten worden geanalyseerd, voordat je duidelijke conclusies kunt trekken. De huidige resultaten kun je namelijk op meerdere manieren interpreteren."

Extra onderzoek nodig
Een woordvoerder van minister Schouten benadrukt dat het positief is dat er minder stikstof via mest in de bodem terechtkomt en zegt dat niet alle "gasvormige verliezen" slecht zijn voor het milieu.

Stikstof kan als ammoniak, stikstofoxide, stikstofgas en lachgas in de lucht komen. Volgens het ministerie geeft het CBS-rapport geen uitsluitsel over het soort gas bij de boerenbedrijven en moet dat nog worden uitgezocht.
Meer over dit onderwerp:
veehouderij stikstof dossier stikstof CBS
Deel dit artikel: