Vaststelling begroting Assen wordt uitgesteld

De vaststelling van de begroting van Assen is opgeschort tot 28 november. Het minderheidscollege gaat ondertussen aan de slag met een beleidsarme begroting, zonder twistpunten.
Het gaat om een ordevoorstel dat vanavond door de voltallige raad is aangenomen, na crisisoverleg tussen burgemeester Marco Out en de fractievoorzitters. 

Uitstel provincie
Assen had een goedgekeurde begroting voor komend jaar uiterlijk voor 15 november aan de provincie moeten overleggen. Maar na overleg vanmiddag met het provinciebestuur heeft de gemeente uitstel gekregen. Uiterlijk 1 december moet deze nu binnen zijn bij de provincie. "Ook daar begrijpen ze de complexe situatie van Assen", zegt Out.

Minderheidscollege
Assen zit namelijk in een ingewikkelde situatie met een minderheidscollege van ChristenUnie, VVD en GroenLinks. Dat komt door het opstappen van Stadspartij PLOP vorige maand, en dat was vlak voor de begrotingspresentatie. "Vooral het moment waarop, kort voor de begroting, heeft het extra lastig gemaakt", aldus Out.

Veel pijnpunten
Maandagavond, bij de eerste ronde van de begrotingsbehandeling, bleek al dat veel fracties, zeker vanwege de vele miljoenen aan bezuinigingen, moeite hadden met de begroting voor 2020. Er zijn allerlei pijnpunten die fracties gewijzigd willen hebben. Vooral omdat er miljoenen gesneden moet worden, met name op sociaal domein, terwijl collegeplannetjes wel doorgaan, zoals een stadsbouwmeester, een stadsecoloog en extra geld voor versterking van de binnenstad. Om een chaos met allerlei wijzigingsvoorstellen te voorkomen, is na een uur schorsen besloten de hele begrotingsbehandeling met drie weken op te schorten.

Niemand meer overzicht
Het uitstel tot 28 november geeft volgens burgemeester Out het huidige minderheidscollege de tijd om met een beleidsarme begroting te komen. Dat houdt in dat gevoelige politieke punten eruit gehaald worden. "Anders hadden we een avond gehad met allemaal wijzigingen, waarbij we het risico liepen dat niemand aan het einde van de begrotingsraad nog overzicht had van alles", zegt Out. 

Unicum
Voor burgemeester Out, maar ook voor politici in Assen is het een unicum dat dit gebeurt. CDA-voorman Ronald Witteman noemde het ook 'een complexe situatie waarin tegenstellingen scherp zijn geaccentueerd'. "Maar het belang van Assen staat op één."

PvdA-raadslid Albert Smit, oud-wethouder financiën, heeft zoiets ook nog nooit meegemaakt. "Maar dit is de reddingsboei voor dit college", zegt hij.

Gênant
Volgens SP-fractievoorzitter Jannie Drenthe is het uitstellen van de begroting 'toch het beste in deze complexe situatie'. Als Assen niet tijdig een goedgekeurde begroting bij de provincie Drenthe indient, komt de provinciehoofdstad onder preventief toezicht te staan. Dat betekent dat als de de gemeente hoge bedragen wil uitgeven, ze eerst toestemming van de provincie moet hebben. "En dat zou toch wel gênant zijn voor Assen", zegt Drenthe.

Advies collegevorming
Of Assen voor 28 november weer een voltallig college heeft, is nog niet duidelijk. In elk geval komt Rein Munniksma, wiens hulp bij de coalitievorming in Assen is ingeroepen, maandag met een advies. Hij heeft afgelopen weken gesprekken gevoerd met alle partijen, om te kijken wie het gat van Stadspartij PLOP in het college kan invullen. De enige partij waarmee het minderheidscollege weer een krappe meerderheid krijgt is de PvdA, met vier zetels.
Deel dit artikel: