Coevorden als culturele gemeente: van social-sofa tot theaterstuk

Coevorden is in 2021 en 2022 de culturele gemeente van Drenthe. Vanavond was er een eerste bijeenkomst om na te denken wat voor activiteiten er dan georganiseerd moeten worden. Ongeveer honderd geïnteresseerden kwamen af op deze inspiratieavond bij Zaal Wielens in Noord-Sleen.
Jeroen Huizing, wethouder cultuur van de gemeente Coevorden, slingerde in zijn openingswoord meteen maar een paar termen de zaal in. "Verhalen, vieren, verbinden en versterking. Daar gaan we mee bezig. De afgelopen jaren hebben we noodgedwongen een stap terug moeten doen qua cultuur. Her en der zien we nu dat er financiële impulsen nodig zijn. Tijdens het culturele jaar kunnen we de bodem leggen voor een nieuw cultuurbeleid."

Zo'n twee maanden geleden, tijdens theaterspektakel De Toorn van Thunaer in Oosterhesselen, werd bekend dat Coevorden culturele gemeente zou worden. "Daarna kwamen meteen al vragen", zegt Roelie Lubbers. De inwoonster van Noord-Sleen is aangesteld als aanjager van het project. "Vanavond kan iedereen die ideeën kwijt."

Van social-sofa tot nieuw theaterstuk
En die ideeën zijn er volop. Zo ziet een bezoeker in Noord-Sleen het wel voor zich dat er zogenoemde social-sofa's in de dorpen komen. "In Nieuw-Amsterdam hebben ze er ook twee betonnen banken, gemozaïekt door vrijwilligers. Als elk dorp dat doet, krijg je ook wat meer verbinding tussen de mensen in de dorpen. Dan heb je een mooie blijvende herinnering aan dit project."

Een andere bezoeker denkt eraan om spannende verhalen te gaan vertellen. "Op verschillende plekken, bijvoorbeeld in de kelders en torens van het kasteel. Toevallig kan ik dat zelf, samen met een pop. Ik ben buikspreker."

Ook Harm Dijkstra uit Sleen, bekend van Harm en Roelof en het tv-programma Strunen van RTV Drenthe, is aanwezig. Ook hij heeft nog wel een idee. "We hadden in Oosterhesselen in september het theaterstuk Toorn van Thunaer. Ik zit eraan te denken om in Coevorden een vergelijkbaar groot theaterspektakel te maken. Midden in Coevorden, op de Weeshuisweide, met het kasteel als decor. Een unieke locatie om een prachtig stuk te gaan spelen. Misschien wel over het Coevorder beleg en ontzet in 1672. En dan alle dorpen van de gemeente daar bij proberen te betrekken. Dat er uit ieder dorp een groep spelers meedoet, die gezamenlijk de bevolking van Coevorden speelt."

Waarom 2021 en 2022?
Wethouder Jeroen Huizing legt uit dat bewust gekozen is voor de jaren 2021 en 2022 om culturele gemeente van Drenthe te zijn. "Ik ga even terug in de tijd, naar 1672. Aan het einde van het jaar was er een gebeurtenis die belangrijk was voor Coevorden, Drenthe en eigenlijk heel het Koninkrijk der Nederlanden: het ontzet van Coevorden. Bommen Berend werd verjaagd uit de stad. We hebben dus een mooie aanleiding om daar nog eens goed bij stil te staan", doelt Huizing op het feit dat de gebeurtenis in 2022 precies 350 jaar geleden is. "Het ideale moment om culturele gemeente te zijn."

Financiering
De provincie Drenthe draagt 90.000 euro bij. De gemeente Coevorden doet daar nog eenzelfde bedrag bovenop. Wethouder Jeroen Huizing wil aan dat bedrag nog eens 100.000 euro toevoegen. De gemeenteraad moet daar nog mee instemmen.

Coevorden heeft nog geen thema bedacht. Ook daar mogen inwoners over meedenken.

De titel 'culturele gemeente van Drenthe' is in 2002 in het leven geroepen door de provincie Drenthe om culturele activiteiten binnen Drentse gemeenten te stimuleren.