Schouwburg Ogterop bezorgt Meppel hoofdbrekens

De toekomst van schouwburg Ogterop en de bijbehorende investeringen komen extra onder een vergrootglas te liggen nu de verzelfstandiging nadert.
De gemeente Meppel zit net als veel andere gemeenten in een lastig parket door de te hoge kosten op het sociaal domein. De gemeente moet daarom flink snijden in de begroting ten opzichte van voorgaande jaren. Zo moeten inwoners de komende jaren 2,5 procent meer gaan betalen voor de onroerendezaakbelasting (OZB), gaan reinigingsheffingen in 2020 omhoog met 10 procent, worden subsidies heroverwogen en wordt subsidieontvangers gevraagd een deel van hun bijdrage terug te betalen.  

Daarmee staat de gemeente voor een grote uitdaging. “Hou op met de kaasschaaf” klonk vanuit de PvdA op het voorstel om de subsidies te herijken. Het CDA en de ChristenUnie verwachten duidelijke kaders van de wethouder om de keuze vanuit de gemeente voor het toekennen van subsidies uit te kunnen leggen. 

Ogterop zorgenkindje Meppel
Maar ook de toekomst van Ogterop zorgt voor vragen, want hoeveel geld moet de gemeente voor de schouwburg voor de meerjarenbegroting rekenen zonder dat bekend is of de verzelfstandiging doorgaat?

Laat staan dat er iets bekend is over in welke vorm die verzelfstandiging dan moet plaatsvinden. Zowel de gemeente als de schouwburg staan positief tegenover een verzelfstandiging, maar het moet wel op een goede manier. Oud-directeur Wybrich Kaastra was er duidelijk over: “Verzelfstandiging mag geen bezuiniging zijn.”   Bedrag loopt op
Begin 2020 moeten de verschillende scenario’s door de interim-directie zijn uitgestippeld, maar totdat daar de knoop is doorgehakt, wordt er door de gemeente zo min mogelijk geïnvesteerd.

Toch loopt het bedrag, ook zonder investeringen, op de begroting op. Volgens Sterk Meppel is dit geen goede gang van zaken. “Waarom investeer je nu als gemeente meer geld, terwijl je weet dat op lange termijn Ogterop buiten de gemeente valt?” vraagt Klaas de Vries. “We zijn het er allemaal over eens dat de Schouwburg hier zijn waarde heeft, maar als je in de gehele breedte in de begroting moet bezuinigen, dan is het gek dat iets een uitzonderingspositie heeft.” 

Volgens de wethouder komt dit door het onderhoud van het pand en werkomstandigheden die tot die tijd wel aan de Arbo-omstandigheden moeten voldoen.
Meer over dit onderwerp:
Gemeente Meppel schouwburg Ogterop Meppel
Deel dit artikel: