Raad Borger-Odoorn loopt warm voor nieuwbouw Esdal College in Borger

In de gemeenteraad van Borger-Odoorn is veel steun voor nieuwbouw van het Esdal College. Dat bleek gisteravond bij de behandeling van de begroting. De scholengemeenschap zit nu nog in het centrum van Borger, maar lonkt naar nieuwbouw.
De coalitiepartijen Gemeentebelangen Borger-Odoorn, VVD en D66 kwamen in eerste instantie met het voorstel om vanaf 2021 jaarlijks 190.000 euro te reserveren voor een investeringsfonds voor grote projecten, zoals nieuwbouw van de school. Daarvoor zou een extra eenmalige OZB-verhoging van 3,25 procent nodig zijn. Het voorstel werd uiteindelijk niet in stemming gebracht.

Langs N34
“Dat was niet meer nodig, want het college begrijpt en steunt de ambities op dit vlak en daar heb ik alle vertrouwen in”, zegt Martin Hoogerkamp van D66. Hij heeft recent gesproken met directeur-bestuurder Matthias Kooistra van het Esdal College. Volgens Hoogerkamp zijn de gemeente en de school goed in gesprek om op termijn nieuwbouw te plegen in Borger-West, langs de N34.

Veel raadsleden vinden dat de tijd nu rijp is om spijkers met koppen te slaan, ook al wordt de financiële situatie in Borger-Odoorn er niet beter op. Zo gaat de OZB met 5 procent omhoog en wordt er een half miljoen uit de reserves gehaald.

Maar de raad ziet ook dat het Esdal College een nieuw schoolgebouw in Emmen bouwt en dat de locatie in Oosterhesselen een opknapbeurt krijgt. Borger-Odoorn moet daarom oppassen dat de scholengemeenschap de focus niet meer gaat verleggen richting de beide buurgemeenten, zo zeggen raadsleden.

Felle kritiek oppositie
Bij de behandeling van de begroting van de gemeente uitte de oppositie felle kritiek op de coalitiepartijen. Vooral Gemeentebelangen kreeg ervan langs. “De coalitie kiest voor alles en maakt dus nergens keuzes, maar het geld is er gewoon niet. Dit college heeft inmiddels een miljoen uit de reserves gehaald”, stelde Roelof Tuin van het CDA. 

Tuin zei zich ook te ergeren aan de houding van Gemeentebelangen. De grootste partij in de raad gaat volgens het CDA elke inhoudelijke discussie uit de weg. ChristenUnie en GroenLinks sloten zich bij die kritiek aan. “Gemeentebelangen lijkt vooral coalitiepartner VVD de kastanjes uit het vuur te laten halen”, sneerde Pieter de Groot van GroenLinks.

VVD’er Erik Huizing zei te ‘balen’ van de voorliggende begroting. “Bij het Rijk klotst het geld tegen de plinten, maar het stroomt niet door richting de gemeenten.” GroenLinks herinnerde de VVD nog aan de belofte dat de OZB niet zou stijgen. “Blijkbaar vindt de partij het nu wel goed dat er vijf procent bijkomt”, aldus GroenLinks.

Meer ambtenaren
De gefaseerde uitbreiding van het aantal ambtenaren met tien FTE gaat wel door. Een aantal partijen wilden daar nog een jaar langer voor uittrekken, maar de meerderheid staat toch achter een uitbreiding in twee keer.
Deel dit artikel: