Artsen leggen uit wat er in weekziekenhuis Bethesda verandert

Wat voor zorg en specialistische hulp kun je verwachten in welk ziekenhuis? Huisartsen, ziekenhuisartsen en UMCG Ambulancezorg gaan dat in Hoogeveen uitleggen op vier informatiebijeenkomsten in november en december.
Vanaf volgend jaar verandert er namelijk veel in de Drentse ziekenhuiszorg. Het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen wordt een weekziekenhuis. De basiszorg wordt dan nog wel geleverd. Een diagnose stellen of een dagbehandeling blijft.

Treant heeft eerder in Hoogeveen al specialistische hulp als verloskunde en oogheelkunde weggehaald vanwege beleidswijzigingen. Dat had onder meer van doen met strengere kwaliteitseisen en een tekort aan specialisten en verpleegkundigen. De spoedeisende hulp is omgevormd tot een basisspoedpost die per april dagelijks tot elf uur 's avonds is geopend.

Verdelen van spoedeisende zorg
Treant, WZA, Isala, Ommelander Zorg Groep en Martini ziekenhuis hebben eerder dit jaar onderling afgesproken hoe ze de spoedeisende zorg verdelen. Door de beleidswijzigingen levert het ene ziekenhuis andere specialistische hulp dan het andere. Bezoekers krijgen op de informatie-avonden uitleg wat de veranderingen betekenen voor patiënten.

De informatie-avonden beginnen steeds om 19.30 uur in:
Woensdag 20 november in MFC De Magneet  in Hoogeveen.
Donderdag 21 november in buurthuis Het Oor in Hoogeveen
Woensdag 4 december in dorpscentrum 't Anker in Hollandscheveld
Maandag 9 december in wijkgebouw De Weide Blik in Hoogeveen

In december volgen vergelijkbare informatieavonden in en om Emmen en in de kop van Drenthe. Deze en komende week worden die bijeenkomsten ook gehouden in Stadskanaal. Het Scheper Ziekenhuis in Emmen en het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal behoren ook tot Treant.
Meer over dit onderwerp:
Treant ziekenhuizen gemeente Hoogeveen
Deel dit artikel: