Marco Out: Start nieuwe Asser stadscollectie duurt wat langer

Burgemeester Marco Out van Assen kondigde het begin dit jaar, bij de nieuwjaarsreceptie, nog groots aan. Assen zou de stadscollectie van de vroegere kunstverzamelaar Wim Berghuis een doorstart geven. En er zou jaarlijks een nieuw kunstwerk bijkomen. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger.
"Het duurt nog even, want we lopen tegen praktische problemen aan", zegt Marco Out. Gisteren, bij de presentatie van het boek Monumentaal Assen- Stadsgezichten uit de collectie W.H. Berghuis, zou het eerste schilderij worden gepresenteerd in de nieuwe serie. Dat was althans het eerste plan. Maar er is nog helemaal niets. Er is zelfs nog geen kunstenaar in beeld.

'Liever goed starten'
Out had het zelf in eerste instantie ook wat anders, en wat sneller, ingeschat. "Maar je kunt zoiets maar één keer goed starten, en dat vraagt aan de voorkant toch meer tijd dan gedacht", verklaart Marco Out. "En ik begin liever goed, dan te overhaast. Anders regel je je eigen teleurstelling en dat is het laatste wat ik wil."

Volgens Out is er al wel een driekoppige kunstcommissie geïnstalleerd, maar die liep tegen allerlei praktische vragen aan als: 'wie is straks eigenaar van de kunstwerken, wie doet het beheer en wie schrijft straks fondsen aan'. Volgens Out is het ook geen gemeentecollectie, maar een stadscollectie met kunst van de stad, voor de stad, in de stad. "Hoe en wie dat gaat beheren, moeten we dus nader uitwerken en praktische afspraken goed vastleggen. En misschien ook de rol van de kunstcommissie beter omschrijven", zegt Out. "Misschien hebben we alles wat te vrij gelaten en moeten we meer richting geven."

Strak de regie
Volgens Out had het grote voorbeeld voor de stadscollectie, kunstverzamelaar Wim Berghuis, over alles zelf strak de regie toen hij in de tachtiger jaren met zijn collectie begon.

De gepensioneerde bankdirecteur liet uit liefde voor Assen in de loop der jaren 112 stadsgezichten schilderen, door zeventig kunstenaars, die hij zelf uitzocht. Ook bepaalde hij wat er in beeld moest. En als het resultaat niet beviel, kwam het niet in zijn verzameling. "Hij deed alles in zijn uppie en ging heel doelgericht te werk. Maar ik heb niet de illusie dat ik die regie kan nemen, zoals Berghuis deed, en dat moet ik ook helemaal niet willen."

Goed borgen
Wel wil de burgemeester dat alles eerst goed geregeld is, voordat het project echt van start gaat. "Eén of twee doeken laten maken is het probleem niet. Maar het moet een mooie traditie worden, en daarom moet je alles goed borgen. Daar komt het nu op aan."

Ook welke groep kunstenaars bij de stadscollectie betrokken moeten worden, is nog onderwerp van discussie. "Je kunt het doen in de vorm van een stipendium, een soort beurs, voor beginnende kunstenaars. Of je zoekt uit de wat al bekendere kunstenaars", zegt Out.

'Zoveel mooie plekken'
De ambitie voor de stadscollectie blijft in elk geval recht overeind, stelt Out. "Er zijn zoveel mooie plekken die in Assen nog vereeuwigd kunnen worden, en die een stukje geschiedenis vastleggen."

Ergens volgend jaar, dan moet de eerste er zijn, zegt Out. Of het moment van presentatie gekoppeld wordt aan een evenement, bijvoorbeeld Preuvenement, Kunst aan de Vaart of de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie, wordt ook nog nader bekeken. "Maar we gaan door met dit plan. En wanneer exact het gaat worden volgend jaar, dat gaan we zien."