Vernietigend inspectierapport over jeugdzorg: Kay is het lijdend voorwerp

Inspectiediensten kwamen vandaag met een uiterst kritisch rapport over de jeugdzorg. Kinderen die meerdere problemen hebben, zitten niet op de juiste plek en worden niet op tijd geholpen. Ook Kay Lanjouw uit Emmen heeft ermee te maken.
Hij heeft autisme en een dwangneurose. In mei 2018 deed hij bij RTV Drenthe een oproep aan de gemeente Emmen: "Help mij, ik heb het nodig."

Alleen dagbesteding
Tot op de dag van vandaag heeft nog niet de specialistische zorg gekregen die hij nodig heeft, vertelt moeder Ina Lanjouw: "Hij woont doordeweeks bij een instelling in Assen waar niet alle hulpverleners weten hoe ze met autisme om moeten gaan. Hij krijgt daar dagbesteding. Maar voor zijn dwangneurose heeft hij een behandeling nodig en die krijgt hij niet."

Volgens zijn moeder werkt dat erg frustrerend voor hem. "Het maakt hem boos en verdrietig. Hij begrijpt het niet. Ik weet soms ook niet meer wat ik tegen hem zeggen moet als ik hem de zoveelste teleurstelling moet vertellen," aldus Lanjouw.

Ze laat een ballon zien, waar allemaal kreten op staan. Rechter, geld, gemeente en nog vele andere termen. Het zijn onder meer de instanties waar hij het afgelopen anderhalf jaar mee te maken heeft gehad. Als Kay in het weekend thuiskomt, houdt z'n moeder de ballon vast en slaat hij erop met zijn vuisten. "Er zit veel boosheid bij hem wat hij kwijt moet. Het kan een half uur duren of langer, maar dan wordt hij rustiger."

Langdurige procedures
Vijf keer toog ze dit jaar naar de rechtbank. De laatste uitspraak was dat de gemeente niet ontvankelijk was in een bepaalde zaak. De situatie was niet meer van toepassing, omdat alles zolang had geduurd. Lanjouw is verwikkeld in een juridisch steekspel. Maar haar zoon heeft nog steeds niet de hulp waar hij om vraagt, zegt ze.

Waar het hem nou op vast zit? Volgens moeder Ina is het gewoon een geldkwestie. "De gemeente moet een beschikking vrijgeven en die komt niet."

De inspectiediensten stellen voor dat een deel van zorg weer teruggaat naar het Rijk. Het kabinet vindt dat regionaal beter moet worden samengewerkt om de jeugdzorg op orde te krijgen.

De gemeente Emmen wil niet ingaan op de zaak vanwege de privacy. Wel wil de Emmer wethouder Robert Kleine als woordvoerder jeugd van alle Drentse gemeenten in algemene zin reageren. "Wij werken al heel goed samen als Drentse en Groningse gemeenten. We hebben deze week nog rond de tafel gezeten met zorginstellingen om te kijken hoe we de kwaliteitsverbetering vorm moeten geven. Er moet nog heel wat gebeuren, maar ik denk dat we op de goede weg zijn," zegt Kleine.

Onzekerheid blijft
Moeder Ina hoopt dat Kay nu eindelijk de zorg krijgt die hij nodig heeft. Ze vreest de dag dat hij 18 jaar wordt. Dat is volgende maand. "Het is onduidelijk wat er dan gaat gebeuren. Hij mag dan zelf bepalen wat hij wil. Maar hij mag niet weer terug naar huis," aldus Lanjouw. Zonder dat Kay specialistische hulp krijgt, zou ze het ook niet aankunnen om hem 24/7 thuis te hebben. En aan die specialistische hulp ontbreekt het juist, aldus moeder Lanjouw.