5.000 nieuwe plekken voor asielzoekers nodig: Rijk wil evenredige verdeling

In 2020 zijn er ongeveer 5.000 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft dat gemeld. Het COA stelt dat de afgelopen weken duidelijk is geworden dat de opvangcentra vol zitten.
Bovendien komen er sinds de zomer meer asielzoekers naar Nederland. Verder verloopt het afhandelen van de asielaanvragen traag door personeelstekorten bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Drenthe onevenredig veel
Volgens verantwoordelijke staatssecretaris Ankie Broekers-Knol moeten de 5.000 extra opvangplaatsen 'evenredig verdeeld' worden over de provincies, zo schrijft ze aan de Tweede Kamer. Nu vangen plattelandsprovincies als Drenthe nog overmatig veel asielzoekers op.

Uit cijfers van het CBS blijkt namelijk dat de meeste asielzoekers in Drenthe worden opgevangen. Op 1 november van dit jaar waren dat er 3.050 (op een inwoneraantal van bijna 500.000). Ter vergelijking: in een provincie als Zuid-Holland, met ruim 3,7 miljoen inwoners, worden bijna 2.000 asielzoekers opgevangen op vier locaties.

Aflopende contracten verlengen
Het COA vangt op dit moment in totaal 26.524 asielzoekers op. Om de extra mensen te kunnen opvangen, wordt de hulp van gemeenten ingeroepen. Ook wil het COA tien aflopende contracten voor opvanglocaties verlengen, onderhoud uitstellen en weer een beroep doen op vakantieparken. Welke locaties dat zijn, is niet bekend.

Staatssecretaris Broekers-Knol grijpt terug op een maatregel uit de tijd van de vluchtelingencrisis in 2015 en 2016 om op tijd meer onderdak voor asielzoekers te vinden. Ze heeft de commissarissen van de koning gevraagd gemeenten bij elkaar te roepen om samen af te spreken waar zij terechtkunnen. Dat werkte destijds heel goed, brengt Broekers in herinnering, al is de situatie nog 'niet te vergelijken met die van destijds'.

De IND heeft nog wel twee jaar nodig om de wachttijden in te lopen, verwacht het COA. Volgend jaar en het jaar erop moeten asielzoekers nog langer in azc's op uitsluitsel wachten dan de bedoeling is.
Deel dit artikel: