SodM kondigt verbeteringen aan in controle mijnbouwgegevens

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zegt de verwerking van data en gegevens uit de mijnbouw te verbeteren. Aanleiding is de berichtgeving van RTV Drenthe, RTV Oost, RTV Noord en Omrop Fryslân hierover.
De omroepen brachten vorige week na uitgebreid onderzoek aan het licht dat de openbare website voor mijnbouwdata fouten bevat. Staatstoezicht op de Mijnen meent dat dit kan gebeuren omdat winmaatschappijen de data uit gas-, olie- en zoutwinning nog steeds handmatig aanleveren. Dat kan leiden tot fouten. De toezichthouder laat nu in een verklaring weten dat te betreuren en kondigt maatregelen aan om dat te voorkomen.

'Kan en moet beter'
Het gaat om gegevens in NLOG. Dat is een website waarop - onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat - gegevens over mijnbouw worden bijgehouden. Op basis daarvan worden veel besluiten genomen over onder meer de gas- en zoutwinning in ons land.

De toezichthouder geeft toe dat er op dat gebied van de gegevens op die site het een en ander valt te verbeteren. "De gegevens in NLOG kloppen soms niet, of zijn soms niet actueel. Ook kan de inhoud beter toegankelijk gemaakt worden. De informatievoorziening via NLOG kan en moet dus beter. SodM werkt daar ook samen met TNO-AGE aan."

"Foute gegevens staan goed toezicht niet in de weg", zo meent het controlerend staatsorgaan. "Voor omwonenden of belanghebbenden die niet over andere bronnen beschikken, is dat vervelender. Het ondermijnt tenminste het vertrouwen in de mijnbouw."

Actie
Op sommige punten vindt het Staatstoezicht op de Mijnen dat de werkelijkheid genuanceerder is dan blijkt uit de berichtgeving van de vier omroepen. Op andere punten zijn de gestelde vraagtekens terecht en komt SodM ook in actie.

Afvalwater wordt nooit gecontroleerd op samenstelling, voordat het wordt geïnjecteerd in de diepe ondergrond. SodM wil 'gegeven de onrust die er op een aantal plaatsen is ontstaan, hierop gericht extra controles uitvoeren'.

Risico gestuurd
Eerder al liet SodM weten dat het toezicht op de mijnbouwactiviteiten risico-gestuurd is. In de reactie voegt het controlerend orgaan daar nog aan toe: "Activiteiten met meer risico of grote impact krijgen de meeste aandacht. Systematisch de dagelijkse activiteiten van alle mijnbouwondernemingen controleren, doet SodM niet."

Meer hierover
Gegevens en rapporten mijnbouw vol met fouten
Onduidelijk wat er in Nijensleek aan zwaar vervuild water de grond ingaat
Grote zorgen over weglekken miljoenen liters afvalwater bij oliewinning vlak over de Duitse grens
Deel dit artikel: