Vluchtelingenwerk Noord-Nederland in zwaar weer: streep door kerstpakket

Vluchtelingenwerk Noord-Nederland moet fors bezuinigen. Volgens de organisatie zijn de uitgaven veel te groot ten opzichte van de inkomsten. En dus wordt gezocht naar manieren om te bezuinigen.
In een brief aan de medewerkers laat directeur en bestuurder Martin van Iperen van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland weten dat er wat moet gebeuren. "We moeten keuzes met elkaar maken waarmee we bezuinigen en waarin we investeren, zodat we stapsgewijs naar een gezonde bedrijfsvoering toewerken. Dat is een flinke opgave", wet hij. Hoe groot de tekorten zijn is niet duidelijk.

Te weinig doorstroming vanuit asielzoekerscentra
De tekorten hebben volgens Van Iperen te maken met de terugloop van het aantal inburgeraars. Dat zijn asielzoekers met een status die in Nederland mogen blijven. Zij worden veelal door vrijwilligers geholpen bij de inburgering, de taal en het zoeken naar werk. Vluchtelingenwerk krijgt daar van het ministerie een vergoeding voor. Ook de Postcodeloterij betaalt mee. En voor elke statushouder die wordt begeleid, krijgt Vluchtelingenwerk een vergoeding van de gemeente.

Maar volgens de instelling is de doorstroom van asielzoekers met een verblijfsvergunning slecht. Te weinig statushouders zouden een woning in een Noord-Nederlandse gemeente krijgen. Vanwege het woningtekort blijven deze mensen nu te veel hangen in asielzoekerscentra. Daardoor krijgt Vluchtelingenwerk ook geen vergoeding.

Geen kerstpakket dit jaar
Van Iperen meldt in zijn brief aan het personeel en de vrijwilligers dat hij voor de korte termijn een aantal bezuinigingen doorvoert. "Om de tekorten te dekken hebben we gekeken naar alle grote uitgaven die binnenkort op stapel staan", legt hij uit.

"Met 25 euro per medewerker is ons jaarlijkse kerstpakket een flinke kostenpost. Dit jaar hebben wij besloten om het kerstpakket niet door te laten gaan. Ook de nieuwjaarsreceptie (voor betaalde medewerkers) zal niet doorgaan. Daarnaast besparen we flink op vergaderkosten door deze op eigen locatie te laten plaatsvinden en kijken we binnen de formatie waar we kunnen bezuinigen."

Uren inleveren
Ook aan het vaste personeel wordt een offer gevraagd. "Eerst wordt er bezuinigd in de tijdelijke krachten, maar we vragen vast personeel ook om vrijwillig te zoeken naar een andere baan of uren in te leveren. We gaan niet uit van ontslag, maar in het ergste geval moeten we nadenken over gedeeltelijk ontslag", licht Van Iperen toe.

Naast bezuinigingen op het personeel en het kerstpakket, wordt ook gekeken naar gebouwen in gemeenten die nu worden gehuurd voor activiteiten. Een deel daarvan wordt gesloten of samengevoegd. 

De bestuurder roept ook het personeel en de vrijwilligers zelf op om na te denken over bezuinigingsmogelijkheden. "Keuzes die wij liever niet maken, maar noodzakelijk om een financieel gezonde en aantrekkelijke werkgever te blijven. Wij begrijpen heel goed dat dit kan worden gezien als een stukje waardering naar jullie dat wordt ingetrokken en demotiverend werkt", besluit hij.
Deel dit artikel: