Sterk Lokaal en CDA verschillen het vaakst met hun kiezers

Qliner bus Qbuzz
De partijen denken onder meer anders over busvervoer naar kleine dorpen © RTV Drenthe / Hjalmar Guit
Vaker een bus laten rijden naar de kleine dorpen, ook als dat betekent dat de provinciale wegenbelasting omhoog moet. Het CDA en Sterk Lokaal zijn daar geen voorstander van. De achterban van CDA en de achterban van Sterk Lokaal zijn het absoluut niet eens met het standpunt van hun partij.
Bijna driekwart van de mensen die op het CDA zeggen te stemmen bij de komende Provinciale Statenverkiezingen wil dat er juist wel meer bussen gaan rijden naar de dorpen. Ook als daarvoor de belasting omhoog voor moet gaan. Voor Sterk Lokaal gaat het om de helft.

Geen verschil bij Volt

Het is een voorbeeld van een verschil van mening tussen mensen die op het CDA en Sterk Lokaal gaan stemmen en het standpunt van de partij. Uit gegevens van het Kieskompas blijkt dat CDA en Sterk Lokaal het vaakst verschillen ten opzichte van het achterban. Van de dertig stellingen hebben beide partijen tien keer een andere mening dan de mensen die zeggen op het CDA of Sterk Lokaal te gaan stemmen.
Volt voelt de kiezers het beste aan. Die partij verschilt geen enkele keer van mening.

Verschillen over stellingen tussen partijen en kiezers

Partij Aantal keer
CDA 10
Sterk Lokaal 10
PVV 8
VVD 6
SP 6
JA21 6
PvdA 4
Forum voor Democratie 4
ChristenUnie 4
BBB 3
GroenLinks 2
D66 2
Partij voor de Dieren 1

Kieskompas

Het Kieskompas bestaat uit dertig stellingen. De partijen hebben zelf aangegeven of ze het (helemaal) eens, (helemaal) oneens zijn, of dat ze er neutraal in staan. Tot dusver is het Kieskompas in Drenthe door bijna 15.000 mensen ingevuld. Daarbij kunnen mensen ook aangeven op welke partij ze gaan stemmen.
D66 heeft het vaakst van alle partijen aangegeven ergens neutraal in te staan: op zes van de 30 stellingen. CDA en Sterk Lokaal volgen met vier neutrale opvattingen.
Verantwoording
Het Kieskompas en dit verhaal is tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Het Kieskompas weegt de resultaten op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en stemgedrag, zodat het representatief is. Voor het overzicht van verschillen tussen partij en kiezer is een foutmarge doorberekend. Alleen de partijen die nu in Provinciale Staten zitten en BBB zijn opgenomen in het overzicht.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl