Brandbrief provincie naar Den Haag over gemeentefinanciën

De provincie heeft opnieuw een brandbrief over de financiële situatie van de Drentse gemeenten gestuurd aan het kabinet. Gedeputeerde Staten (GS) zien dat gemeenten steeds moeilijker hun begroting op orde krijgen.
De financiële problemen bij de gemeenten worden volgens de provincie en de Drentse gemeenten veroorzaakt door de manier van financieren door het Rijk. Gemeenten vinden ook dat ze te weinig geld krijgen voor de taken die Den Haag naar hen heeft overgeheveld, zoals WMO-zorg. 

De provincie bemoeit zich ermee, omdat ze toezichthouder is op de huishoudboekjes van de gemeenten.

Minder geld voor gemeenten
Gemeenten krijgen al enkele jaren minder geld van het Rijk. Het begon met de overheveling van taken in de zorg (sociaal domein) naar gemeenten. Dat moest voor een kwart minder geld dan dat het Rijk er zelf aan uitgaf. Daarnaast worden de uitgaven in het sociaal domein steeds hoger. Af en toe komen er wat noodmaatregelen, maar het is volgens wethouder Jisse Otter van Emmen altijd minder dan waar de gemeenten om vragen.

De provincie en de Drentse gemeenten vinden het niet terecht dat het Rijk nu zelf jaarlijks veel geld overhoudt, terwijl de gemeenten flink moeten bezuinigen. GS maken zich zorgen over de gevolgen voor inwoners en ondernemers in de Drentse gemeenten. Zorgen zijn er ook of de huishoudboekjes structureel op orde kunnen blijven.

Waarom geeft het rijk dan niet meer geld?
Het Rijk financiert de gemeenten en provincies volgens het trap-op-trap-af-systeem. Als Den Haag zelf minder geld uitgeeft dan gaat er ook minder naar provincies en gemeenten. Als het Rijk meer geld uitgeeft dan is het andersom. Maar het Rijk geeft al jaren minder geld uit, dat moet anders vinden GS en de Drentse gemeenten.

600 miljoen voor Sociaal Domein
Onlangs stuurden de Drentse gemeenten een brandbrief aan het kabinet waarin ze om 600 miljoen vroegen om in ieder geval de financiële problemen in het sociaal domein op te lossen. Drenthe heeft voor noodgrepen 30 tot 40 miljoen nodig, alle gemeenten samen 600 miljoen, zo is de schatting. GS steunen deze noodkreet van de Drentse gemeenten.

Gedeputeerde Cees Bijl stak onlangs in een interview voor RTV Drenthe zijn kritiek op de houding van het Rijk niet onder stoelen of banken. Het nu al de derde keer dat de provincie een waarschuwing afgeeft aan het Rijk over de financiële situatie van de gemeenten.
Meer over dit onderwerp:
sociaal domein politiek economie gemeenten zorg
Deel dit artikel: