Nieuwe stikstofmaatregelen moeten Drenthe uit de crisis halen

Om de natuur te beschermen, weer huizen te kunnen bouwen en onnodig banenverlies te voorkomen mogen we binnenkort niet harder rijden dan 100 op de snelweg. En ook de boeren moeten aan de slag. Op korte termijn moet het veevoer worden aangepast.
Het kabinet presenteerde vandaag een reeks maatregelen om de uitstoot van stikstof op korte termijn omlaag te krijgen. De landbouw en het verkeer zijn verantwoordelijk voor een groot onderdeel van de landelijke stikstofuitstoot.

Het veevoer moet aangepast worden. De beesten krijgen waarschijnlijk meer krachtvoer, aangevuld met gras. "Daar zijn we als sector al langer mee bezig. Er zijn verschillende opties: wanneer ga je je gras oogsten?", legt Jan Bloemerts van LTO Noord uit. "Je kunt kijken naar de verhouding mais en gras, maar je kunt ook een andere samenstelling van je krachtvoer aan de beesten geven." Die maatregelen moeten er voor zorgen dat er minder ammoniak in de urine en stront zit en daar wordt de natuur blij van.

Korte termijn oplossing
De boeren worden dus ook dit keer niet gespaard en het is nog maar afwachten wat ze in de toekomst nog voor de kiezen krijgen. "Het is een crisismaatregel om de economie niet verder in het slop te krijgen. Maar het biedt geen soelaas voor de lange termijn", aldus Bloemerts. "Voor ons zijn ook de beleidsregels van de provincie van belang. Daar moet echt nog veel veranderen om ons perspectief te bieden voor de toekomst. Maar dan kunnen we - de boeren, de overheden en grondeigenaren - met elkaar in gesprek om samen te werken."

Gedeputeerde Henk Jumelet laat weten dat het goed is dat het kabinet vandaag de eerste maatregelen heeft gepresenteerd. "Het terugdringen van de uitstoot van stikstof, voor het herstellen en versterken van de natuur, kan niet zonder Rijksmaatregelen."

Provinciale maatregelen
Drenthe moet samen met de andere elf provincies ook met een aantal maatregelen komen. "In december komt er meer duidelijkheid over het opnieuw vaststellen van de beleidsregels voor het verlenen van vergunningen. Dat willen we samen doen en we willen geen extra regels opleggen aan de landbouw bovenop de landelijke regels."

Ook wordt er een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld die de stikstof moet terugbrengen en perspectief moet bieden voor wonen, werken en recreëren.

Snelheidslimiet voor hulpvoertuigen
Binnenkort kun je overdag niet meer het gaspedaal intrappen op de snelweg. De maximumsnelheid wordt overdag 100 kilometer per uur. Tussen zeven uur 's avonds en zes uur 's ochtends mag je de snelheid rijden die nu geldt. Dat betekent dat hulpvoertuigen het ook rustiger aan moeten doen.

Een ambulance mag veertig kilometer harder rijden dan de maximumsnelheid. En ondanks dat dat ervoor kan zorgen dat de ambulance iets langer onderweg is, maken ze zich bij UMCG Ambulancezorg geen zorgen. "We rijden heel weinig over de snelweg. En als we er over gaan, dan is het maar een klein stukje", laat een woordvoerder weten. "Als de ambulance wel over de snelweg moet, mag die inderdaad minder hard rijden. Maar dat levert slechts een minimale vertraging op. De patiëntenveiligheid komt absoluut niet in gevaar."

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat brandweerwagens onder groot materieel vallen. Die mogen niet harder dan 100 kilometer per uur rijden, dus voor de brandweer verandert er niets.
Deel dit artikel: