Provincie wil plannen beter op jongeren afstemmen

Om Drenthe aantrekkelijker voor jongeren te maken moeten provinciale plannen getoetst worden aan de wensen en eisen van jongeren. Een zogeheten Generatietoets. Dat idee van de ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren en CDA is door Provinciale Staten aangenomen.
Onderzoek van de Sociaal Economische Raad toont volgens ChristenUnie-Statenlid Roy Pruisscher aan dat er druk ligt op jongeren. Dat komt volgens de raad doordat een stapeling van overheidsbeleid jongeren onevenredig en nadelig treft.

De provincie zou bij het maken van beleid op het gebied van wonen, energie, sociale zaken en economie moeten toetsen welke effecten deze specifiek op jongeren hebben.

Bijkomend nadeel in Drenthe is dat veel jongeren ook weg trekken en niet terug komen. Niet alleen tijdelijk om te studeren, maar ook omdat de baan die ze willen hebben hier niet of minder vaak voor komt. In de Regiodeal Zuid en Oost Drenthe zit al een plan om jongeren die in de zorg willen werken hier te houden door in Emmen een opleiding HBO-verpleegkunde te starten.

Overigens is de Generatietoets ook bedoeld voor andere generaties dan jongeren alleen. Zo kun je volgens de initiatiefnemers vooraf goed uitzoeken wat effecten van provinciaal beleid zijn op verschillende generaties.

Deel dit artikel: