Nieuwe bestuurscrisis Achilles 1894

VOETBAL - Achilles 1894 is stuurloos. Gisteren kwam de club met een mededeling aan de leden dat drie personen uit het bestuur zijn opgestapt: de voorzitter, penningmeester en bestuurslid wedstrijdzaken. Aanleiding is dat er onvoldoende vertrouwen is tussen de bestuursleden en de penningmeester.
Het bestuur van Achilles 1894 laat in het bericht weten dat de oorzaak hiervan het uitblijven van een gedegen financiële verantwoording en rapportage is. 'Herhaaldelijk is gevraagd om deze op orde te brengen en aan te leveren. Door het uitblijven van deze rapportage is het vertrouwen tussen bestuur en portefeuillehouder financiën beschadigd. Een deel van het bestuur heeft gemeend dit niet langer op zijn beloop te kunnen laten, waardoor de penningmeester (Egbert van den Berg) vorige week zijn functie heeft neergelegd. De voorzitter (Ronald Keen) en bestuurslid wedstrijdzaken (Dick Kolhoop) betreuren de gang van zaken en hebben deze week hun functies neergelegd', aldus de mededeling op de site van de club. 

Of Jan van der Heide (commerciële zaken), André Bloembergen (technische zaken) en Ilja van der Heide (jeugdzaken) wel hun functie behouden is nog onbekend. 

Ledenvergadering 
Er zal spoedig een algemene ledenvergadering worden belegd, waarin de situatie zal worden uitgelegd. Op dit moment worden er voorzieningen getroffen, waardoor de vereniging kan blijven functioneren. 

Tweede crisis in een jaar 
Het is de tweede keer in korte dat Achilles 1894 in een bestuurscrisis verkeert. Halverwege maart kwam de club met de mededeling dat er grote financiële problemen waren. Ook toen waren de problemen van financiële aard. Destijds was de penningmeester, volgens de clubleiding, de verantwoordelijke man.

Lees hier: ​Financiële problemen: Achilles 1894 gaat stoppen met vlaggenschip 

Achilles 1894 trok aan het eind van het vorig seizoen vanwege die financiële problemen het eerste zondagteam terug uit de competitie en vorderde 43.000 euro van de toenmalig penningmeester. Hij zou geld achterover gedrukt hebben. De man dreigde op zijn beurt met een aanklacht wegens smaad en laster. "Ik heb geen cent van de club, en ze krijgen ook geen cent", liet hij in juni weten. Tot op heden is die aanklacht niet ingediend. 

Wel heeft Achilles via de rechter een vordering ingediend tegen de toenmalige penningmeester. Die zaak is juridisch nog niet afgewikkeld. 

Lees ook: ​Oud-penningmeester Achilles slaat terug: aanklacht om laster en smaad
Meer over dit onderwerp:
Achilles 1894 Assen voetbal amateurvoetbal
Deel dit artikel: