Geen vervolging van oud-directeur en commissarissen WMD voor miljoenendebacle in Indonesië

Er komt geen zaak tegen oud-directeur Karst Hoogsteen van de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) vanwege de miljoenentekorten in waterprojecten in Indonesië.
Juristen van de WMD concluderen dat zijn fouten moeilijk te bewijzen zijn. Bovendien zal een procedure lang duren en veel geld kosten. "We zetten er een streep onder en concentreren ons op de toekomst van de WMD", zo hield de huidige directeur, Leo Hendriks, de aandeelhouders van de WMD vandaag voor.

Onvoldoende te bewijzen
“Het traject dient onvoldoende de belangen van de WMD. Dat gaat bijvoorbeeld over een schadevergoeding. We zijn ooit gestart met de vraag of de bestuurder buiten zijn mandaat is gegaan. Maar dat is, zo is nu duidelijk, onvoldoende te bewijzen.”

Oud-directeur Hoogsteen heeft in het verleden verschillende waterprojecten opgezet in Indonesië. Hij nam namens de WMD een aandeel in waterbedrijven. Daarmee wilde hij iets doen aan het feit dat de Indonesiërs niet beschikken over schoon water. De overheid had de waterbedrijven in Nederland destijds ook gevraagd om iets te doen.

Geen geld meer uit Indonesië
Hoogsteen en de WMD hoopten op het moment dat de waterbedrijven op eigen benen konden staan het geïnvesteerde geld met rente terug te krijgen. Maar zo eenvoudig was het niet. De Indonesiërs konden de rente en aflossing niet terugbetalen. In eerste instantie werd de rente kwijtgescholden en later de schulden.

Er is uiteindelijk maar weinig van de geïnvesteerde miljoenen terug gekomen. In totaal is een bedrag van zo'n 13 miljoen euro weg. En nog steeds ondervindt de WMD de gevolgen van deze mislukte investeringen.

Onderdelen die niets met de drinkwatervoorziening te maken hebben zijn verkocht of worden afgestoten. Er worden leningen afgesloten om investeringen in het drinkwater in Drenthe te doen. 


De WMD liet in het openbaar en onder ede getuigen horen over de kwestie. Daar zat de oud-directeur bij, voormalige leden van de Raad van Commissarissen en accountants. In die verhoren werd de zin "ik kan het me niet herinneren" vaak uitgesproken.

 
Volgens directeur Leo Hendriks van de WMD is bewijs niet goed te leveren. “Er is onvoldoende zekerheid dat de WMD een schadevergoeding zou krijgen van de betrokkenen van toen. De WMD heeft nu de keuze gemaakt om als 100 procent drinkwaterbedrijf door te gaan. Laten we er een streep onder zetten en daar aan werken.”

Vanuit de gemeentepolitiek, maar ook vanuit Provinciale Staten, is meerdere malen gevraagd om vervolging van de betrokkenen van toen. Dat gaat nu dus niet gebeuren.

'Dit is de beste keuze'
Volgens gedeputeerde Cees Bijl, vertegenwoordiger van de grootste aandeelhouder van de WMD, is dit de beste keuze. Bang voor discussie over bestuurders die ermee wegkomen als er miljoenen verdwenen zijn, is hij niet. "Als het ophoudt, moet je stoppen. De WMD is altijd redelijk open geweest over wat er gebeurde in Indonesië. Daar is toen niemand op aangeslagen. Ik denk dat de kritiek terecht is, maar iedereen is hierin meegegaan. Daar kunnen we nu wel wat van vinden. Nu is het anders. We hebben alles veel strakker geregeld."

Ook de kosten voor het voeren van een procedure spelen voor Bijl mee. Het kan nog wel eens lang gaan duren. "Je vergooit goed geld met kwaad geld. Ik investeer liever dat geld in de drinkwaterkwaliteit voor de Drentse burger."

Daarmee is de kous af en hoeven oud-directeur Karst Hoogsteen, voormalige commissarissen en aandeelhouders van toen niet te vrezen voor een vervolging.

Dit is wat de WMD in de jaren in Indonesië deed:
Meer over dit onderwerp:
WMD Indonesie Hoogsteen miljoenenstrop
Deel dit artikel: