Voormalige AOC Terra Meppel beschikbaar voor studentenhuisvesting

De gemeente Meppel is druk bezig met het creëren van woonruimte voor studenten. Naast Blankenstein wijst de gemeente nu het AOC Terra-pand aan, dit tot verbazing van hogeschool NHL Stenden.
Voor NHL Stenden is het ieder jaar een steeds groter probleem om de studenten die studeren aan de internationale pabo in Meppel onderdak te geven. Waar ruimte is voor 330 studenten kwamen er dit jaar ongeveer 420 studenten studeren en dit aantal loopt ieder jaar op.

Afgelopen zomer werd het oude waterschapspand aan de Blankenstein omgebouwd tot studentencampus waardoor de hogeschool voorlopig gered is. De gemeente gaat nu nog een stap verder en wil ook het oude AOC Terra-gebouw aan de Ceintuurbaan beschikbaar stellen voor studentenhuisvesting zodat ook de komende jaren studenten niet op straat staan.  

Tijdelijk 
Het huisvestingsprobleem voor studenten is voor de gemeente Meppel een relatief nieuw probleem. Meppel kent geen lange geschiedenis als studentenstad, een grote vraag naar studentenkamers was er tot voor kort niet. Daarom is op dit moment voor studentenhuisvesting –of in bredere zin, huisvesting van eenpersoonshuishoudens- nauwelijks of geen beleid.

Het opstellen van beleid kost volgens de gemeente te veel tijd, terwijl het probleem volgens de gemeente urgent is, daarom worden initiatieven zoals huisvesting in het voormalige AOC Terra-pand alleen tijdelijk, voor maximaal 10 jaar, ingevuld. De gemeente is bang dat bij een oplopend tekort aan woonruimte het de verdere groei van de internationale pabo in de weg staat.  

Verbazing bij NHL Stenden
Het AOC Terra-pand en het bijbehorende pand wordt als het aan de gemeente ligt al vanaf 2020 verhuurd. Wie dit pand wil huren en daarmee inhaakt op het plan van de gemeente is nog niet bekend. Ook de invulling ligt daardoor nog open. De huurder mag het pand slopen en tijdelijke units plaatsen, maar mag hem ook in de huidige staat in gebruik nemen.  

NHL Stenden reageert verbaasd op het voorstel van de gemeente en zegt niet op de hoogte te zijn van de nieuwe plannen. Daarnaast valt het huisvestingsprobleem op korte termijn volgens de hogeschool wel mee. Door de nieuwe campus op Blankenstein hebben alle studenten van dit schooljaar onderdak gekregen. De nieuwe campus is nog niet helemaal gevuld en heeft bovendien nog meerdere mogelijkheden voor uitbreiding de komende jaren. 

Extern bedrijf van NHL Stenden vind het ‘niet geschikt’ 
Het pand aan de Ceintuurbaan is al eens eerder voorgesteld als woonruimte. Het bedrijf dat in opdracht van NHL Stenden verschillende locaties onderzocht, wees dat idee toen af. “Die zijn in gesprek geweest over het AOC Terra-gebouw, en ze zijn er ook daadwerkelijk gaan kijken. Maar ze zagen er niks in, vinden het blijkbaar niet geschikt. Er zal vast een goede reden voor zijn geweest”, zei vestigingsdirecteur Ton Gelmers in een eerder interview

De gemeente meldt in het voorstel dat bij leegstand het pand ook ingevuld kan worden door andere doelgroepen. Omwonenden kunnen de komende tijd nog bezwaar maken op het plan.
Deel dit artikel: