Provincie wil miljoenen voor proeven verduurzaming veehouderij

koeien stikstof
Het hele project gaat 58 miljoen euro kosten © Fred van Os / RTV Drenthe
Drenthe heeft samen met vijf andere provincies en vijf veehouderijsectoren vijftig proefprojecten bedacht om de verduurzaming van de veehouderij te versnellen. Daarvoor willen zij 27 miljoen euro van het Rijk.
De proeven zijn vooral bedoeld om veehouderijen die na de stikstofcrisis doorgaan met hun bedrijf perspectief te kunnen bieden, nu er allerlei nieuwe regels komen. De proefprojecten moeten nog dit jaar van start gaan, zo willen de provincies. Volgens hen zijn er in de veehouderij onvoldoende betaalbare en haalbare maatregelen die gegarandeerd bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van methaan, fijnstof en geur, en versnellen van verduurzaming.

Betrokken ministers positief

De veehouderijsectoren en de provincies hopen dat de uitkomsten van de proefprojecten nog onderdeel kunnen zijn van het landbouwakkoord. Om snel te kunnen starten is 8,5 miljoen euro nodig. Het hele project gaat 58 miljoen euro kosten. De zes provincies vragen dus 27 miljoen euro van het Rijk en zelf dragen zij samen met de sectoren de rest bij.
Minister Piet Adema (Landbouw) en minister Christianne van der Wal (Stikstof) zijn positief over de plannen. De bewindspersonen gaven volgens Drenthe aan te willen verkennen of en hoe het Rijk een bijdrage kan leveren aan de proeven. Gedeputeerde Henk Jumelet is er blij mee. "Met deze toezegging kunnen we samen met de landbouw aan de slag met innovaties om verduurzaming te versnellen", zegt hij. "Innovatie, die goed geborgd is in wet- en regelgeving, is een randvoorwaarde. Dit biedt het nodige perspectief. Hoe meer we nu al aan stikstofreductie bereiken, hoe minder groot de opgave in de nabije toekomst is."

Sensoren

Drenthe is samen met Gelderland, Brabant, Limburg, Overijssel en Utrecht een zogeheten zandprovincie; gebieden met veel hoge zandgronden waar schadelijke stoffen makkelijk uit de bodem spoelen. Om perspectief te houden voor de landbouw zijn daarvoor snel duurzame oplossingen nodig, stellen zij. 'Er kan niet langer gewacht worden met innovatieprogramma's en concrete pilots bij boeren', aldus de provincies.
De proeven moeten per veehouderijsector leiden tot haalbare en maatschappelijk geaccepteerde emissiereducties. Alle maatregelen die de uitstoot verminderen, moeten straks via sensoren in de gaten worden gehouden. Daarnaast wordt ingezet op de verwerking van mest, energieopwekking en voerbeleid.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.