Advies: D66 en SP erbij in college van Assen

D66 en SP zijn de twee partijen die het beste passen bij het minderheidscollege van ChristenUnie, VVD en GroenLinks. Dat is het advies van informateur Rein Munniksma.
"Naar mijn idee is dit de beste optie", zegt Munniksma, die eerder al adviseerde een college met vijf partijen te vormen, in plaats van een krap meerderheidscollege van de helft plus een.

Jan Broekema wethouder
Wethouder voor de SP wordt Jan Broekema. Hij was jarenlang fractievoorzitter, maar stopte in 2018. Hij zat twaalf jaar in de raad van Assen en is nu SP-afdelingsvoorzitter. Broekema was in 2014 ook al in beeld voor het wethouderschap. De partij was toen in Assen de grootste winnaar met de verkiezingen en kreeg vier zetels. Maar uiteindelijk liep het stuk op de inhoudelijke punten en kwam de SP toch niet in het college. Stadspartij PLOP kwam erin.

Wie voor D66 wethouder wordt is nog niet bekend. Volgens fractievoorzitter Remi Moes 'loopt er een procedure'. "Ik ga er dus niks over zeggen", aldus Moes. Wel heeft D66 een profielschets overgedragen aan Munniksma, waardoor hij als informateur 'voldoende vertrouwen heeft dat de D66-wethouderskandidaat 'matcht' bij het huidige team'.

Samen achttien zetels
De vijf coalitiepartijen die nu gaan samenwerken, hebben een meerderheid van achttien zetels van de 33. Dat waren er bij het vorige college zeventien. D66 (drie) en SP (twee) voegen samen maar vijf zetels toe aan de dertien die het minderheidscollege nu heeft. Echt zoveel breder is de coalitie daarmee niet. "Maar breder kon ik het niet maken", zegt Munniksma. "Deze samenstelling was het beste."

De SP-fractie begon in 2018 trouwens met drie zetels, maar Martine Deen stapte eruit uit onvrede over het landelijke SP-beleid en begon de Lijst Deen.

Niet het moment voor PvdA
De PvdA heeft vier zetels in de raad en werd door velen gezien als logische partij om ook aan te sluiten bij de coalitie. "Maar dit was niet het goede moment dat de PvdA instapte", zegt Munniksma. De partij wilde namelijk een volledig nieuw college, zo had de fractie aangegeven in de gespreksrondes. "Maar ik had al aangegeven dat het huidige minderheidscollege een goede basis was, om daar vervolgens twee partijen bij te zoeken."

Ook is volgens Munniksma voor een stabiele coalitie de komende tweeënhalfjaar 'chemie tussen personen' belangrijk. Die is er tussen deze partijen, constateert de informateur. "En ook programmatisch zijn verschillen tussen de genoemde fracties overbrugbaar", zo zegt Munniksma.

De vijf partijen gaan nu aan de slag met een bestuursakkoord op hoofdlijnen en tegelijkertijd werken ze aan een sluitende gemeentebegroting. Die moet op 28 november behandeld worden. De coalitie in Assen kwam in problemen, doordat Stadspartij PLOP er anderhalve maand geleden uitstapte. De partij was ontevreden over de wijze van besturen.