Raad Westerveld akkoord met 'tijdelijk' nieuw bestemmingsplan buitengebied

Het was een komen en gaan van insprekers tijdens de raadsvergadering in Westerveld over het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. Allemaal verontruste inwoners die aandacht vroegen voor de lelieteelt.
Het bestemmingsplan draait om wat wel en niet mag buiten de dorpen. Dat is belangrijk voor bijvoorbeeld de landbouw, maar ook voor bedrijven.

Omgevingswet

Een tijdelijk plan, zoals wethouder Klaas Smidt (VVD) het noemde. Een plan ook waarin weinig mogelijk is voor bijvoorbeeld de landbouw. “Dit is een tussenstap richting de omgevingswet. Er zullen best fouten in zitten, maar ik hoop dat we een digitaal actueel plan hebben om van daaruit verder te bouwen aan een goed omgevingsbeleid.”
Smidt hamerde erop dat, wanneer het voorstel niet wordt gesteund, de gemeente terugvalt op papieren bestemmingsplannen uit de jaren negentig. Dat zou consequenties kunnen hebben als inwoners van de gemeente dit oude plan zouden volgen. Bijvoorbeeld bij de bouw van schuren.

Minder spreektijd

Voor de insprekers was één ding duidelijk; ze wilden vooral aandacht voor hun situatie vlakbij bollenpercelen. Ze eisen dat de gemeente iets doet aan het feit dat ze, zonder dat ze dat willen, worden blootgesteld aan landbouwgif.
De vijftien insprekers kregen van de voorzitter drie minuten de tijd om hun verhaal te houden. Normaal gesproken is dat vijf minuten, maar vanwege het aantal insprekers was de tijd korter. Dat was tegen het zere been van de insprekers. Alok van Loon uit Geeuwenbrug, lid van de actiegroep Meten=Weten, was woest. Ze mocht als eerste inspreken. En ze nam zich voor ook de tijd te nemen.
Van de publieke tribune kwam tot tweemaal toe applaus. Voorzitter Renate Masselink (VVD) greep in en waarschuwde de zaal niet te applaudisseren, anders zou de zaal ontruimd worden.

Zorgen

De insprekers wezen de raadsleden op het feit dat ze niets doen voor ze als het gaat om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in hun omgeving. Dat moet door middel van spuitvrije zones worden vastgelegd in het bestemmingsplan, vinden ze.
"Westerveld etaleert zich als het nationale park van Drenthe", zei Van Loon. "Het groene goud van Westerveld. De gemeente vergeet daarbij dat het gebied langzaam maar zeker wordt opgeslokt door sierteelt, een giftige agro-industrie met een groot pesticidengebruik. En de gemeente negeert dat de eigen inwoners zich steeds meer zorgen maken over de effecten van deze agro-industrie.

'Naar de rechter'

Ook in de inbreng van de andere bewoners klonken vaak de woorden 'spuitvrije zones'. Maar volgens de gemeente is dit bestemmingsplan een opmaat voor een nieuw plan. Dit bestemmingsplan moet ervoor zorgen dat er een basis is voor deze 'nieuwe' beschrijving van het platteland.
Westerveld is al eens op de vingers getikt door de Raad van State. Die keurde het vorige bestemmingsplan buitengebied af. "Ik voorspel u. Dit plan zal niet eens in werking treden", volgens Henk Baptist, ook lid van Meten=Weten. "We stappen meteen weer naar de rechter."
Hans van Teijlingen van Progressief Westerveld stelde voor om alle energie in het nieuwe bestemmingsplan te steken, "omdat het bestemmingsplan dat nu op tafel ligt schadelijk is voor Natura2000-gebieden en juridisch niet haalbaar is. De Raad van State zal niet mild zijn." Daarom wil hij dat de energie beter in het nieuwe plan gestoken kan worden. "Daarin moeten spuitvrije zones, effecten van teelten op het milieu en informatieavonden voor inwoners een belangrijke rol spelen.
Maar Progressief Westerveld kreeg daar de handen niet voor op elkaar. Partijen als Gemeentebelangen, DSSW/SW en het CDA zien deze vaststelling als een tussenstap naar wat er komen gaat. "Wat we willen is duidelijkheid", voegde Chantal Starke van de VVD toe. "Nu is er onzekerheid. Dat is voor niemand goed."

Spuitarm of spuitvrij?

Daarmee is de weg vrij voor het vaststellen van dit 'tussenplan'. Daarna volgt de discussie over een nieuw plan voor het buitengebied van Westerveld. Er wordt dan over spuitvrije zones gesproken. De PvdA stelde eerder al dat ze aandacht willen voor, zoals zij dat noemen, 'spuitarme' zones. Wie weet zit de publieke tribune dan opnieuw vol.
Na de vergadering voerden raadsleden de nodige gesprekken met de publieke tribune over de drie minuten die ze kregen om in te spreken. Het lelieteeltdossier levert de nodige discussie op. Dat zorgt voor discussie en felle debatten. En die zijn, zo constateerden raadsleden, niet altijd even positief.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl