Emotioneel weerzien bewoners 't Ruige Veld en medewerkers

"Dit had geen week langer moeten duren", zegt directeur Richard Schlichting van stichting Altijd Zorg. Vlak na het besluit van de rechter dat Altijd Zorg gewoon verder kan met de zorgverlening in woonvorm 't Ruige Veld, is Schlichting al terug in Rolde.
Ook andere medewerkers keerden gelijk vanmorgen terug. Het was een emotioneel weerzien met de bewoners, die nog steeds onrustig waren sinds het gedwongen vertrek van de medewerkers van Altijd Zorg bijna twee weken geleden. 

"Ik heb al die tijd in een hotel in de buurt gezeten om de bewoners het gevoel te geven dat we in de buurt waren", zegt Schlichting. "Ze konden ons ook bellen."

Onrust
Burgemeester Anno Wietze Hiemstra besloot de instelling op 7 november te sluiten. Volgens hem was de openbare orde in gevaar. De rechter draaide dat de nacht erna meteen terug, maar wel werd bepaald dat er een andere zorgorganisatie moest komen in de instelling, waar 24 mensen met onder meer psychische problemen wonen.

Dat leidde tot veel onrust, omdat de medewerkers van Altijd Zorg per direct weg moesten. Uiteindelijk moest de politie er aan te pas komen om de rust terug te brengen.

'Imagoschade'
De rechter bepaalde dat de gemeente te rigoureus heeft ingegrepen. Binnen twee weken moet Altijd Zorg de zorgverlening volledig kunnen hervatten. Op 29 november is er een open dag. Daarmee wil Altijd Zorg 'transparantie bieden' aan omwonenden van 't Ruige Veld, zegt Schlichting.

De directeur vindt dat de reputatie van Altijd Zorg is bezoedeld en stelt ook dat zijn organisatie imagoschade heeft geleden door het ingrijpen van de gemeente. Of hij een schadeclaim, gaat indienen, kan Schlichting nog niet zeggen.

Gemeente teleurgesteld
Burgemeester Anno Wietze Hiemstra laat in een reactie weten dat hij teleurgesteld is over de uitspraak: “We hebben snel een einde willen maken aan de onverkwikkelijke situatie in Rolde en dat is met deze uitspraak onmogelijk geworden. De veiligheid en goede zorg voor cliënten en het waarborgen van een veilige leefomgeving stond en staat voor ons voorop."

Hiemstra zegt dat hij gedaan heeft wat van een burgemeester verwacht mag worden 'bij ernstige signalen van inspectie, toezichthouders, zorginstellingen en omwonenden'. "Uiteraard respecteren wij de uitspraak. Tegelijkertijd geeft die wel de machteloosheid van gemeenten aan, die blijkbaar onvoldoende bevoegdheden hebben om op te treden in dit soort schrijnende situaties."