Boeren: 'Koe vaker in de wei scheelt stikstof'

Koeien vaker in de wei laten, minder eiwitrijk voer geven en mest aanlengen met water. Boeren kunnen op verschillende manieren de stikstofuitstoot van hun bedrijven verminderen, zeggen boerenorganisaties. Ze presenteerden vandaag in Den Haag eigen plannen die moeten bewerkstelligen dat Nederland 'het stikstofdebacle vlot te boven komt'.
Het is 'cruciaal dat boeren zelf de keuzes kunnen maken die het beste bij hun bedrijfsvoering passen', vinden de dertien boerenorganisaties die zich hebben verenigd in het Landbouw Collectief. Ze stellen dat hun maatregelen kunnen leiden tot 'snel resultaat'. De branche steunt ook het plan van het kabinet om varkensboeren die willen stoppen uit te kopen.

Dwang is uit den boze, vinden de boeren. Het inperken van vergunningen vinden ze onbespreekbaar: "Vergund blijft vergund."

'Kosten moeten vergoed worden'
Koeien die buiten staan, stoten minder stikstof uit. Wanneer mest en urine worden vermengd, gaat meer ammoniak de lucht in, een verbinding van stikstof en waterstof. In stallen gebeurt dat meer dan buiten. "Mest in de wei zorgt voor veel minder ammoniak dan mest die op stal wordt uitgescheiden", meldt ook de Wageningen Universiteit in een artikel over ammoniak. Weidegang kost wel iets: er is ruimte voor nodig en een koe in de wei levert minder melk op.

Ook andere maatregelen kosten geld. Het Landbouw Collectief eist dat de overheid hieraan meebetaalt. "De kosten die ondernemers moeten maken voor het oplossen van de stikstofcrisis moeten worden vergoed." Bij het collectief zijn zowel brancheorganisaties als LTO en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond aangesloten als de actiegroepen Farmers Defence Force en Agractie, die eerder met duizenden tractoren protesteerden op het Haagse Malieveld.

Natuurschade
De stikstofuitstoot moet omlaag omdat te hoge concentraties natuurschade veroorzaken. De Raad van State bepaalde in mei dat de manier waarop de overheid in vergunningaanvragen omging met stikstof in strijd was met de wet.

Meer over stikstof
Nieuwe stikstofmaatregelen moeten Drenthe uit de crisis halen
Maximumsnelheid gaat overdag naar 100 kilometer per uur
VVD: Hebben we in Drenthe onterecht Natura 2000-gebieden?
Er komt meer stikstof uit de stal dan gedacht
Stikstof zet ook historische elementen in landschap onder druk
Provincie trekt na nieuw overleg stikstofregels helemaal in
Het stikstofprobleem in een notendop
Deel dit artikel: