'Overheden drukken bouw tunnel N375 door'

De provincie Drenthe en gemeente De Wolden drukken de bouw van een tunnel onder de provinciale weg N375 bij Gijsselte door, terwijl omwonenden zo’n tunnel helemaal niet willen. Ze vrezen voor een toename van sluipverkeer tussen Hoogeveen en Ruinen.
"Voor welk probleem is dit een oplossing?", vragen ze zich af. "Beide overheden hebben directe omwonenden stelselmatig genegeerd in de plannenmakerij en er zijn geen argumenten voor een tunnel. Wel heel veel argumenten om er geen te willen voor auto’s en landbouwvoertuigen", schrijven ze in een brandbrief aan Gedeputeerde Staten.

Hoe zat het ook alweer met de N375?
De N375 loopt tussen de A28 bij Pesse en Meppel. De provincie is eigenaar en wil de weg veiliger maken door gelijkvloerse kruisingen op te heffen. Als zo’n oversteek toch moet blijven moet die ongelijkvloers worden of met sluizen alleen geschikt gemaakt worden voor landbouwverkeer. Op de grote gevaarlijke kruisingen zijn al rotondes gekomen voor het overige verkeer.

De kleine gelijkvloerse oversteek van de Gijsselterweg op de N375 wilde de provincie in eerste instantie laten verdwijnen. Gemotoriseerd verkeer kan een paar honderd meter verder via een rotonde oversteken. Alleen voor fietsers zou de bestaande fietstunnel blijven.

Dat is ook precies wat zo’n 35 directe omwonenden willen schrijven ze in de brandbrief. Maar toch is vorig jaar door de provincie en gemeente De Wolden besloten dat er een grotere tunnel gaat komen voor al het verkeer. 

‘Gijsselterweg word nog meer doorgaande sluiproute’
"Door deze tunnel stimuleert u het woon-werk-sluipverkeer van 1200 vervoersbewegingen per dag tussen Ruinen en Hoogeveen via de dorpskern van Fluitenberg. De Gijsselterweg verandert van de huidige erftoegangsweg in een doorgaande verbindingsweg", zo schrijven de boze omwonenden. Ze wijzen op een interview van (destijds) verkeersgedeputeerde Henk Brink bij RTV Drenthe in april 2018.

Brink zegt daarin dat het meeste verkeer dat nu in de spits over sluiproute Ruinen - Hoogeveen rijdt en dus gebruik maakt van de oversteek. Doorgaand verkeer hoort daar niet thuis en moet over de N375 en A28.

Omwonenden tegengewerkt?
Volgens de directe omwonenden van de oversteek hebben provincie en gemeente alleen geluisterd naar een actiegroep uit Ruinen die in samenwerking met Dorpsbelangen ‘onder dubieuze omstandigheden handtekeningen heeft opgehaald voor het open houden van de verbinding.'

Gemeente en provincie geven geen antwoord op vragen die omwonenden hebben, dus hebben ze antwoorden zelf via een Wob-procedure boven water gekregen. Wat hebben de omwonenden naar eigen zeggen in de opgevraagde documenten ontdekt?
- de betrokken ambtenaar van de provincie had grote twijfels over nut en noodzaak van een tunnel. Die ambtenaar is van dit dossier afgehaald,
- de betrokken ambtenaar van de gemeente heeft een eigen interpretatie gemaakt van het advies van de werkgroep N375 Gijsselte aan de wethouder en gemeenteraad. Op basis van de onjuiste interpretatie dat er unaniem draagvlak voor een tunnel zou zijn, hebben Brink en toenmalig wethouder Pauwels een bestuursakkoord gesloten over de weg met een tunnel. Dit is vervolgens door de gemeenteraad en Provinciale Staten geloodst,
- de tunnel wordt enkelbaans om verkeer te ontmoedigen, maar nergens blijkt dat dit een ontmoedigende werking zal hebben. Want in de ochtend rijden 600 auto’s vooral de ene kant op en ’s middags 600 de andere kant,
- het aanleggen van een sluis zodat alleen landbouwverkeer de weg kan oversteken is niet serieus onderzocht, het korte stukje omrijden en oversteken via de rotonde ook niet.Nog meer argumenten tegen
Volgens de omwonenden wordt het als de grote tunnel er komt onveiliger voor schoolgaande kinderen op de fiets. Die gaan allemaal door het smalle Fluitenberg zonder fietspad, waar in de spits ook het autoverkeer door gaat. PvdA-fractievoorzitter Mark Turksma in de gemeenteraad De Wolden denkt ook dat de verkeerssituatie in de tunnel onveiliger voor fietsers gaat worden. "Ze hebben nu immers een eigen tunnel zonder auto- en landbouwverkeer, straks niet meer."

De omwonden hekelen verder de kosten van de tunnel, 3 tot 4 miljoen. Kosten die volgens hen nog verder gaan oplopen vanwege de grondwaterstand en de fietstunnel die waarschijnlijk zal moeten worden gesloopt. Dat geld zit nu niet in de begroting van De Wolden.

Ook de natuur is niet gebaat bij meer autoverkeer tussen Hoogeveen en Ruinen schrijven de omwonenden. "Door deze tunnel stimuleert u verkeer dwars door Natuur Netwerk Nederland-gebied. Ook zorgt het voor verdere versnippering van uw eigen provinciale ecologische verbindingszone aan de oostkant van de Boswachterij Ruinen, op slechts een paar kilometer van het Nationaal Park Dwingelderveld (Natura 2000-gebied)." Ook de gevolgen van meer autoverkeer in de natuur zou niet zijn onderzocht.

Vertrouwen op dieptepunt
Het vertrouwen van de omwonenden in de provincie heeft een dieptepunt bereikt. Ze mochten geen deelnemer zijn van de werkgroep N375 Gijsselte, er is niks gedaan met hun betrokkenheid en tegenargumenten en afspraken worden niet nagekomen, zo is te lezen in de brandbrief.

Ze gaan nu zelf een onafhankelijke verkeersarchitect inschakelen en zoeken juridische hulp om bezwaar te maken. De vraag is hoeveel zin dat heeft want het principebesluit tussen de overheden, over de komst van de tunnel, ligt er al.

Oppositie raad: geen tunnel
Drie oppositiepartijen in de raad van De Wolden sluiten zich aan bij de omwonenden. Dat deden ze in 2018 ook al: bij de besluitvorming over de N375 deden D66, PvdA en ChristenUnie het voorstel om in ieder geval nog geen besluit te nemen over een tunnel en het geld ervoor te parkeren. Op z'n minst moet er eerst beter onderzoek gedaan worden.

Het liefst willen die drie partijen ook geen tunnel. PvdA-fractievoorzitter Turksma zinspeelt op een VVD-onderonsje (Brink en Pauwels zijn VVD’ers) waardoor er nu wel een tunnel komt. De drie partijen vinden ook dat de 750.000 euro die de Wolden moet bijdragen onverantwoord is. D66-fractievoorzitter Albert Haar wil morgen met zijn oppositiegenoten bespreken wat ze nu nog richting de gemeenteraad kunnen doen.

Alle deuren dicht
Op het provinciehuis gaan bij Gedeputeerde Staten alle deuren dicht als  RTV Drenthe om een reactie vraagt. "Gedeputeerde Staten gaan de zaak eerst samen met de gemeente uitzoeken en de briefschrijvers beantwoorden" , laat een woordvoerder weten.

Vraag bovenop alle andere vragen van omwonenden die blijft hangen: hoe kan het dat beide overheden wel hebben geluisterd naar een paar omwonenden en Dorpsbelangen die wel een tunnel of rotonde willen, maar niet naar -volgens eigen zeggen- het gros van de omwonenden van de N375-oversteek in de Gijsselterweg.
Deel dit artikel: