Midden-Drenthe gaat kleine bouwprojecten niet handhaven op stikstofuitstoot

In de gemeente Midden-Drenthe mogen kleine bouwprojecten voorlopig gewoon doorgaan. Ze hoeven niet getoetst te worden op hun stikstofuitstoot. De gemeente gaat niet handhaven.
Sinds de uitspraak van de Raad van State moeten projecten vooraf getoetst worden op hun mogelijk stikstofuitstoot. Dit geldt ook voor kleine bouwprojecten. 

“De kosten van de ‘verplichte’ stikstofberekening zijn vele malen hoger dan de kosten van de projecten zelf. Soms wel het drievoudige,” licht wethouder Jan Schipper toe. “Het kan nooit de bedoeling zijn geweest om alle economische activiteiten stil te leggen. Daarom pleiten wij voor een aanpak met gezond verstand.” 

Plattelandsgemeente 
De gemeente Midden-Drenthe zit net als vele andere Drentse gemeenten in een lastig pakket als het gaat om het reduceren van stikstofuitstoot. Zo is de gemeente Midden-Drenthe in oppervlakte een van de grootste gemeenten van het land, heeft de gemeente veel landbouwgrond en zijn er maar liefst acht Natura 2000 gebieden in de buurt waar rekening mee moet worden gehouden.  

Veel onrust onder de boeren 
Wethouder Schipper was in het verleden zelf ook melkveehouder en merkte de verwarring binnen zijn eigen netwerk. “Uit het veld hoor ik veel onrust. Vooral ook van andere melkveehouders.” Toch is de angst voor een lokaal boerenprotest er nooit geweest, verteld Schipper. “Het bevoegd gezag rondom stikstof ligt bij de provincie en niet bij ons. Wij zijn afhankelijk van andere overheden. Daardoor zijn mensen met vragen waarschijnlijk al door landelijke loketten geholpen.” 

Grijs gebied 
Wat de gemeente op korte termijn mag doen is onduidelijk. Het Rijk onderzoekt de mogelijkheden, maar zegt volgens de gemeente niet stellig dat er geen enkele vergunning meer verleend mag worden. De gemeente Midden-Drenthe grijpt daarom haar kans om kleine projecten niet te belasten met de ‘verplichte’ stikstoftoets. 

Grote Projecten worden niet gespaard 
Grote projecten worden volgens de gemeente in ieder geval wel getoetst. Zo moeten de nieuwbouwplannen rondom de VO-school in Beilen, de herbouw van de geluidsmuur in Spier en ook enkele woningbouwprojecten worden onderzocht op hun stikstofuitstoot.  

Ook projecten die in gang zijn gezet om de natuur ten goede te komen, moeten eerst worden getoetst. Zo werkt de gemeente Midden-Drenthe samen met de provincie aan verbetering van de Verlengde Middenraai vlakbij het Mantingerveld. De betrokken partijen moeten de stikstofuitstoot kunnen compenseren. Alle grootschalige projecten zullen hierdoor meer tijd en geld nodig hebben voordat ze kunnen worden uitgevoerd.
Meer over dit onderwerp:
Beilen
Deel dit artikel: