Eigenaar 't Ruige Veld verbaasd over situatie rond zorgproject

Eigenaar Green.DNA van zorgcomplex 't Ruige Veld in Rolde verbaast zich over de situatie rond Altijd Zorg en de manier hoe de gemeente Aa en Hunze van de zorginstelling af wil komen. "Ik heb vertrouwen in ze, ook al is het een beginnende club. Het zijn prima mensen, hun intenties zijn goed en zuiver."
Directeur Sam Verwaijen van Green.DNA wil zich inhoudelijk verder niet mengen in de zorgdiscussie. "Dat is tussen Altijd Zorg en de gemeente. Ik ben eigenaar en verhuurder van het zorglandgoed. En gebruikers, zoals Altijd Zorg, die zijn verantwoordelijk voor wat ze daar doen, of er een vergunning voor nodig is en of ze zich aan de regels houden."

Bijzonder
Toch heeft de eigenaar wel het gevoel dat de burgemeester van Aa en Hunze 'wat ver gaat' in de stappen tegen Altijd Zorg. "Ze zoeken naar een manier om alles te beëindigen, en hoe ze dat doen vind ik bijzonder", zegt Verwaijen. "Vooral het argument wat ze nu gebruiken, dat je er niet mag wonen, dat klopt niet."

Anderhalf jaar geleden kocht Green.DNA het 20 hectare grote terrein langs de Asserstraat aan. Daarop staat zesduizend vierkante meter aan gebouwen, gebouwd tussen 1979 en 1997. De panden zijn ondermeer bedoeld voor wonen in combinatie met zorg en voor andere activiteiten, zoals dagbesteding. Het was jarenlang van de jeugdpsychiatrische instelling Accare. Ook zorginstellingen als Van Boeijen en Stichting Jade zaten er.

Zorg deugt niet
Maar Aa en Hunze wil af van Altijd Zorg. De zorg deugt namelijk op bijna alle criteria niet, zo constateert ook de inspectie. En daarom wil de gemeente volgens burgemeester Anno Wietze Hiemstra ook geen zorgindicatie afgeven voor de 24 cliënten. "Want dat doen we alleen als ze zorg krijgen die goed is, en dat is niet zo", zegt Hiemstra. En zonder die zorgindicatie, komt er ook geen zorggeld van de gemeente. 

"Op alle punten die getoetst zijn, schiet Altijd Zorg te kort, dat schrijft ook de inspectie. En daarom krijgen ze van ons geen geld", zegt Hiemstra. "Maar omdat er geen zorgindicatie is, en dus ook geen zorgcontract met ons, kunnen wij ze als gemeente niet afrekenen op tekortschietende zorg."

Illegaal wonen
Na een door Aa en Hunze verloren rechtszaak, om Altijd Zorg en haar 24 cliënten weg te krijgen, onderzoekt de gemeente nu of het via een ruimtelijke ordeningsprocedure wel kan. De mensen zouden er volgens burgemeester Anno Wietze Hiemstra illegaal wonen. "Ze wonen er permanent en dat mag niet volgens het bestemmingsplan", stelt Hiemstra. 

Directeur Verwaijen van Green.DNA ziet dat anders. "Gewoon wonen op die plek mag niet, dat klopt. We hadden er anti-kraak bewoners zitten, maar dat is eergisteren beëindigd. Daarvan liep de tijdelijke vergunning af die we van de gemeente hadden. Maar wonen in combinatie met zorg, dat mag gewoon, al decennialang is dat zo", zegt Verwaijen. "Het zou gek zijn als dat nu ineens niet mag. De gemeente kan dat niet zomaar veranderen."

Constructieve relatie
Maar de eigenaar van 't Ruige Veld hangt hierover niet meteen aan de bel bij de gemeente. "Ik wil een constructieve relatie met de gemeente. Al moet ik nu alles wat rond 't Ruige Veld speelt via de media horen, de gemeente heeft nog geen enkele keer contact gezocht", zegt de baas van Green.DNA.

De ontwikkelaar wil in de toekomst ooit nog eens een bijzonder zorgconcept op landgoed 't Ruige Veld neerzetten. Hij wil het gebied transformeren naar een groene woon-, werk- en leefomgeving, voor zorgpartijen, die bezig zijn met preventie zorg en nazorg.

Voor die plannen heeft Green.DNA straks ook de gemeente Aa en Hunze weer nodig voor vergunningen. Maar dat is volgens Verwaijen nog toekomstmuziek. Voor nu handhaaft hij het bestaande zorgcomplex. "Want er is genoeg belangstelling voor bij een paar grote zorgpartijen", zegt Verwaijen. "Het innovatieve zorglandgoed moet daarom nog maar even wachten. Dat ontwikkelen we zodra de behoefte onder potentiële huurders bekend is."

Klein deel van terrein
Stichting Altijd Zorg zit volgens Verwaijen maar op een klein deel van 't Ruige Veld. "Van de 6000 vierkante meter aan gebouwen, hebben zij 800 vierkante meter in gebruik. Daarvoor hebben ze een meerjarig huurcontract afgesloten", zegt de eigenaar. Andere gebruikers huren tijdelijk, zoals Van Boeijen die er dagbesteding doet, en een kleine gereformeerde school die er les geeft. "Dus zodra een grote zorgclub zich meldt, kunnen ze daar zo terecht."

Ondertussen is Sam Verwaijen blij met Altijd Zorg. "De groep mensen die ze daar opvangen, die kan nergens anders terecht. Ik ben blij dat deze organisatie bestaat, en naar eer en geweten de zorg oppakt."

Geen toestemming
Burgemeester Anno Wietze Hiemstra bestrijdt de lezing van Green.DNA, dat wonen in combinatie met zorg volgens het bestemmingsplan gewoon kan. "Er staat een bepaling in opgenomen, en dat is dat het onder voorwaarden kan. En daar hoort toestemming bij van de gemeente, en die is in dit geval niet gevraagd. Dus dat er nu gewoond wordt, is dan illegaal."

Ook schort het aan brandveiligheid. Daarom wil de burgemeester ook bekijken wat de gemeente op dat punt kan doen om de situatie te beëindigen. Hij bestrijdt dat de gemeente ingrijpt, omdat ze anders veel geld is aan WMO-zorgkosten voor de 24 cliënten, die van buiten de gemeente komen. "Geld speelt hier geen rol, het is de zorg die niet goed is."

Deel dit artikel: