Gedupeerden verzakkingen Nieuw-Amsterdam blijven zich melden: 'Het is heel breed'

Het probleem van het verzakken van woningen in Nieuw-Amsterdam, lijkt zich niet te beperken tot de Vaart Zuidzijde in het dorp. Ook woningen rondom het Dommerskanaal en de Vaart Noordzijde zijn verzakt door bodemdaling.
Steeds meer gedupeerden melden zich, ook bij Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Een speciale Facebookgroep genaamd Bodemdaling Zuidoost-Drenthe heeft inmiddels 88 leden. In de groep worden foto's gedeeld, waarop regelmatig flinke scheuren te zien zijn in muren en verzakkingen op de grond.

'Heel breed'

"Het probleem is heel breed", zegt voorzitter Rikus Haasken van Plaatselijk Belang. "We hebben de mensen opgeroepen om zich bij ons te melden. Wij werpen ons op als verzamelplek van de reacties, dat is nu onze taak."
"Als er een overleg georganiseerd wordt, dan willen we deze gedupeerden meenemen", aldus Haasken.
Mirjam Weisscher, die aan de Vaart Zuidzijde in het dorp woont, kaartte het probleem van de verzakkingen aan. Bij haar zijn enorme sinkholes ontstaan en ook bij inwoners bij haar in de straat. Ze wil niet met een beschuldigende vinger naar instanties wijzen, maar achterhalen waar het probleem vandaan komt.

Onderzoek

De gemeente Emmen heeft aangegeven de zaak te gaan onderzoeken. Jenneke Ensink, raadslid van LEF!, roept mensen op zich ook individueel bij de gemeente Emmen te melden.
"De fractie maakt zich grote zorgen over het verzakken van woningen in de gemeente. Uit onderzoek van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica (NCG) blijkt dat omgeving Emmen bij de gebieden hoort in Drenthe, waar de grootste bodemdaling gaat plaatsvinden", aldus het raadslid. "Dringend tijd om daar goed op in te spelen. Wees niet bang voor claims, maar trek samen op met je inwoners."

Speciaal meldingsformulier

Volgens de fractie moet het kastje-muur-effect vermeden worden. "Inwoners krijgen met nogal wat instanties en partijen te maken. Naast de gemeente zijn het waterschap, de provincie, de verzekering, het bouwbedrijf maar ook bedrijven als de NAM in beeld. Want heeft gaswinning invloed in dit gebied op de bodemdaling of niet? Bewijs dit maar eens als individu."
LEF! dringt bij de gemeente Emmen aan op een speciaal meldingsformulier voor schade door bodemdaling. "Zodat alles meteen op het goede bureau belandt. Geef duidelijk informatie en tips op de website en sla de handen ineen met provincie en waterschappen als het gaat om de aanpak van bodemdaling."

Vragen aan gemeente

In de commissievergadering op 2 december gaat de fractie van LEF! nadere vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De NAM zegt in een reactie geen klachten te hebben gekregen over extreme bodemdalingen. Volgens het bedrijf kan gaswinning nooit voor extreme verzakkingen zorgen. Waterschap Vechtstromen heeft tot nu toe nog niet inhoudelijk gereageerd.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl