Coevorden wil meeprofiteren van afvalwaterinjectie van NAM

Afvalwater
De afvalwaterinjectie bij het Twentse Rossum © ANP/Marcel van den Bergh
"We moeten onze verantwoordelijkheid als raad pakken. Dit is een statement voor onze burgers", klinkt er in de raadzaal. Alle zes partijen in de gemeenteraad van Coevorden dienen gezamenlijk een motie in over de afvalwaterinjectieplannen van de NAM bij Schoonebeek. Ze willen er onder andere zeker van zijn dat de regio meeprofiteert en eisen 20 procent, mogelijk miljoenen euro's, van de olieopbrengsten.
De raad begrijpt naar eigen zeggen niet waarom het college van Coevorden in deze fase al een positief advies over de afvalwaterinjectie aan het ministerie van Economische Zaken geeft, terwijl er nog verschillende onderzoeken lopen. De gemeenten geven aan dat ze weinig invloed hebben op de uiteindelijke beslissing van het ministerie. "Dat is natuurlijk niet zo", bijt raadslid Irene Driehuis (PAC) het spits af.
Zowel het college van Coevorden als dat van Emmen heeft eerder aangegeven dat ze geen bezwaar hebben tegen het pompen van afvalwater in een leeg gasveld bij Schoonebeek. Het gaat in dit geval om productiewater dat vrijkomt tijdens de oliewinning. Volgens eerder onderzoek en de NAM zelf is dit milieutechnisch de beste optie.
Net als in Coevorden, is het de bedoeling dat Emmen een adviesbrief stuurt naar het ministerie van Economische Zaken. Deze bepaalt uiteindelijk of de vergunning aan de NAM wordt verleend.

Verzet in de raadszalen

Twee weken geleden werd de adviesbrief van de burgemeesters en wethouders van de gemeenten Coevorden en Emmen besproken in de gemeenteraden. Daarin was de reactie vanuit de raadszalen duidelijk: raadsleden én inwoners uitten hun zorgen en verzetten zich tegen het positieve advies naar Den Haag.

'Als inwoners het niet willen, gebeurt het niet'

Aan het college van burgemeester en wethouders van Coevorden geeft raadslid Driehuis de boodschap: "U geeft aan dat u weinig tot geen invloed heeft op de uiteindelijke beslissing. Maar nota bene staatsecretaris Vijlbrief zelf zei tijdens een bijeenkomst in Schoonebeek: 'Als inwoners het niet willen, gebeurt het niet'." Ze verwijst ook naar het verzet tegen afvalwaterinjectie in Twente door lokale overheden, inwoners en cabaretier Finkers. Waar het verzet geholpen heeft.
CDA-raadslid Eddy Heeling benadrukt dat de raad gezamenlijk zijn verantwoordelijkheid pakt: "Dit is een statement voor onze burgers. Wij willen het college niet in een lastig parket brengen, maar wij willen het juiste doen voor onze inwoners."
"Wacht eerst alle onderzoeken af", spreekt Driehuis namens de raad richting het ministerie van EZK. "Ook een enquête onder de inwoners is nog niet afgerond."

'Minimaal 20 procent'

Als het Rijk groen licht geeft voor de herstart van de oliewinning en de afvalwaterinjectie bij Schoonebeek, moet 20 procent van de netto olieopbrengsten terugvloeien naar de regio, zo luidt de motie van de raad. Die gelden moeten dan in een op te richten fonds, waar Emmen en Coevorden beide voor 50 procent eigenaar van zijn.
Wethouder Jeroen Huizing (CDA) zegt dat het college en de raad helemaal niet zoveel van mening verschillen: "Blijkbaar moeten we scherper zijn in onze formulering in de brief. Dat nemen wij mee. Wat ons betreft is het een vanzelfsprekendheid dat een vergunning pas verleend wordt als alle informatie op tafel ligt."
Volgens Huizing heeft de gemeente Coevorden, met steun van de provincie, aangedrongen op meer duidelijkheid omtrent de vergoeding voor de regio. "We willen ons nog niet vastpinnen op percentages in de brief richting het ministerie, omdat we nog in een verkennende fase zitten.", stelt Huizing. "Maar we zijn er zeker mee bezig."
"Als dat betekent dat u minstens 20 procent gaat vragen", lacht raadslid Bert Albring (VVD). "Dan staan wij daar helemaal achter."

Ontzorgen

Naast geld voor de regio maakt de raad zich druk om de zogeheten ontzorgtafel voor de inwoners. Volgens de raad is deze niet onafhankelijk genoeg en is de verdeling van kennis binnen de deelnemers aan die tafel niet voldoende. "Hoe kunnen bewoners op tegen instanties als de NAM of SODM?", stelt Driehuis.
Raadslid Heeling (CDA) geeft ook aan dat de bedoelingen achter de Ontzorgtafel goed zijn. "Alleen de burger ervaart het niet zo en daar moet iets aan gedaan worden". Wethouder Huizing geeft aan daarvoor aandacht te zullen vragen in de brief die naar EZK gestuurd gaat worden.
Gemeente wil miljoenen van de NAM

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.