Assen trekt 8,5 miljoen uit reserves om beleidsarme begroting te dichten

Assen trekt maar liefst 8,5 miljoen uit de algemene reserve. Dat is nodig om het gat in de begroting voor 2020 te dichten. Dat kan niet met tariefsverhogingen.
Doordat Assen nog met een minderheidscollege zit, komt er een beleidsarme gemeentebegroting waaruit alle politiek gevoelige kwesties zijn geschrapt. Zo is de voorgenomen tien procent verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) geschrapt. En dat geldt ook voor de 250.000 euro die de recreatie- en hotelsector aan extra toeristenbelasting moest opbrengen.

Assen komt 11 miljoen euro tekort, en zou hiervoor 5,3 miljoen euro uit de reserve halen, en verder voor 6 miljoen aan bezuinigingsmaatregelen nemen. Dat is nu met de beleidsarme begroting flink gewijzigd, en moet er dik 3 miljoen meer uit de reservepot komen.

WMO-abonnementstarief schoonmaak
Wat het college van B en W wel overeind houdt is de weigering om het WMO-abonnementstarief voor schoonmaak door te voeren. Iets wat het rijk oplegt per 1 januari. Dat betekent dat er voor WMO-schoonmaakhulp maar een tarief van 19 euro per maand betaald hoeft te worden, ook door middeninkomens. De rest betaalt de gemeente uit de WMO-pot.

Dat kost Assen volgens het college 1,5 miljoen euro extra. En daar passen ze voor. "De aankondiging dat we dit weigeren heeft al tot enkele goede gesprekken met het ministerie van VWS geleid. Dat krijgt een vervolg. En als we ons standpunt nu zouden laten varen, zou dat een nadelig effect hebben op de uitkomst van de gesprekken en onze geloofwaardigheid aantasten", stelt het college. Volgens B en W kan zo'n maatregel niet zomaar opgelegd worden, zonder compensatie en sturingsmogelijkheden.

Sluiting van de expositieruimte KINK, Kunst in de Nieuwe Kolk, wat drie ton moet besparen, was begin deze maand al op de lange baan geschoven. Het schrappen bleek niet te kunnen, vanwege een contract tot aan de zomer. Later die week besloot de raad om de hele begrotingsbehandeling uit te stellen, en een beleidsarme begroting te maken.

Ratjetoe dreigde
Het minderheidscollege kreeg namelijk vanuit alle fracties zoveel verschillende kritiek op alle begrotingsvoorstellen, dat de gemeentebegroting een ratjetoe dreigde te worden door alle wijzigingsvoorstellen. Burgemeester Marco Out kwam toen met het voorstel de begroting voor volgend jaar te strippen, en alle heikele punten eruit te halen.

Allerlei wensen uit het bestuursakkoord van het oude college zijn voorlopig ook geschrapt. Zo komt er toch geen geld voor een stadsbouwmeester, ook niet voor extra speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken, de stadsecoloog wordt geschrapt, net als extra geld voor nieuwe zonneleningen en het verduurzamen van gebouwen.
Verder verdwijnt een proef met circulair bouwen in het Havenkwartier van de investeringslijst en komt er voorlopig geen extra geld voor stadsmarketing en centrummanagement (300.000 euro). Actieve acquisitie om nieuwe bedrijven naar Assen te halen gaat ook even niet door.

Ook sportend Assen ziet verwachte investeringen verdwijnen. Zo komt er nog geen nieuw kunstgrasveld voor de voetbal op Sportpark De Hoogt, en ook ACV moet nog even wachten op verbetering van de accommodatie.

De Asser gemeenteraad moet donderdagavond de beleidsarme begroting goedkeuren. Zo niet, dan is er een probleem, want voor 1 december moet er een goedgekeurde begroting bij de provincie Drenthe liggen. Die heeft uitstel verleend, omdat Assen 15 november niet haalde door de bestuurlijke perikelen.
Deel dit artikel: