Ondernemers Assen bang voor vertraging versterking stad

Ondernemers in Assen maken zich zorgen om de 'ambitieloze begroting' die de gemeente presenteerde. Ze zijn bang dat de voortgang van versterking van de binnenstad 'ongewenste vertraging oploopt'.
Dat schrijven de twee belangengroepen Ondernemend Assen en binnenstadsvereniging Vaart in Assen in een brief aan de raad.

Assen heeft de afgelopen weken politiek gevoelige kwesties uit de gemeentebegroting gehaald. Door bestuurlijke problemen bestuurt een minderheidscollege de stad en kunnen bepaalde investeringsplannen voorlopig niet doorgaan. 


Vooral twee dossiers, de Economische Agenda en Stadsmarketing, dreigen daardoor gevaar te lopen, zo zeggen de ondernemers. "Beide dossiers liggen nagenoeg klaar om aan de raad voorgelegd te worden. En beide dossiers raken de ambitie om samen met u te werken aan een sterkere stad."

'Al veel tijd verloren'
Inmiddels heeft het college van B en W besloten om de extra investeringen voor nieuwe stadsmarketing en centrummanagement (300.000 euro) uit de begroting te schrappen. En dat geldt ook voor de actieve acquisitie om nieuwe bedrijven en ondernemers naar Assen te lokken. "We hebben de afgelopen maanden al veel tijd verloren. Het is nu tijd om door te pakken", is de oproep van de ondernemers aan de raad.

De verloren tijd komt ook door het vertrek deze zomer van wethouder economische zaken Roald Leemrijse (VVD). Hij is vervangen door Mirjam Pauwels, die als wethouder vanuit De Wolden overkwam. Zij moest eerst de belangengroepen leren kennen, en alle plannen voor de binnenstad en de bedrijvigheid daarbuiten. "We begrijpen dat er tekorten zijn op het Sociaal Domein, maar daar mag de stad verder niet onder lijden", besluiten de ondernemers.

Donderdagavond moet de raad beslissen over de nieuwe gestripte gemeentebegroting.