Boeren en waterschap meten in Zeijen waterpeil en kwaliteit met sensoren

Meten is weten. Boeren in Zeijen hebben samen met waterschap Noorderzijlvest een systeem met sensoren gebouwd om waterpeil en waterkwaliteit te meten.
De omgeving van Zeijen is voornamelijk boerenland met veeteelt en akkerbouw. Dat willen de boeren graag zo houden. Maar Zeijen ligt in twee beekdalen en dus is het volgens de boeren al gauw te nat op de landbouwgronden. Dat terwijl op een deel wat hoger ligt op de Zeijer 'es het al snel te droog is. Sinds 2017 hebben de Boermarke Zeijen en Waterschap Nooderzijlvest 24 sensoren in de landbouwgrond en in het oppervlaktewater gestopt.
Boeren en het waterschap meten het water in Zeijen met sensoren
Behalve het grondwaterpeil en het oppervlaktewaterpeil wordt ook de waterkwaliteit gemeten. Het waterschap heeft immers nog meer belangen te dienen dan alleen die van de boeren. Het waterschap wil zo 'schoon' mogelijk water. De boeren willen op hun beurt weten of het water, dat het gebied via het Noord-Willemskanaal in komt, de boosdoener is van de vele voedingsstoffen in de Zeijer' waterlopen, of dat uitspoeling van mest- en voedingsstoffen van de landbouw de oorzaak is.
Het gaat bij de sensor-metingen niet alleen om de waterhoeveelheid maar ook om de waterkwaliteit
De Boermarke Zeijen hoopt dat over een paar jaar, als er meer gegevens zijn van plekken waar het te nat en te droog is, meer water het gebied in of uit kan, het liefst toegespitst op een specifieke akker of een weiland.
Zo ver is het waterschap nog niet. Behalve aanpassingen aan stuwen en sloten is het waterschap niet verantwoordelijk om overal water te krijgen of af te voeren. Het waterschap moet ook rekening houden met bijvoorbeeld waterberging in het gebied.
Maar meten is weten en daarom hebben de boeren en het waterschap besloten tot deze innige en technische samenwerking. De proef loopt vier jaar en wordt behalve door het waterschap financieel ondersteund door de provincie Drenthe en boerenorganisatie LTO Noord.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.