Bob Bergsma is wethouderskandidaat voor D66 in Assen

Bob Bergsma (55) is de kandidaat-wethouder voor D66 in Assen. De fractie heeft dat gisteravond besloten, na een sollicitatieprocedure met vier kandidaten.
D66 komt in Assen in het vernieuwde college, samen met de SP. De twee partijen maken de overgebleven coalitie van ChristenUnie, VVD en GroenLinks weer compleet, na het vertrek van Stadspartij PLOP.

Bob Bergsma was tot vorig jaar fractievoorzitter in Assen. Hij zat acht jaar in de gemeenteraad. Bergsma stopte lokaal om provinciaal door te gaan. Hij stelde zich verkiesbaar als provinciaal lijsttrekker voor D66 Drenthe, maar de leden kozen niet Bob Bergsma, maar Anry Kleine Deters als 'kopman'. Bergsma mag nu alsnog aan de bak, maar dan als wethouder van Assen.

Anry Kleine Deters gevraagd
D66 Assen had als eerste Anry Kleine Deters uit Emmen gevraagd, die ook de vorige periode korte tijd wethouder was voor D66 in Assen. Zij was met de verkiezingen in 2018 ook de wethouderskandidaat. Maar zij is nu Statenfractievoorzitter, en gaf aan niet meer terug te willen keren als wethouder. "Ik wou vorig jaar als wethouder zeker wel door in Assen na de verkiezingen. Maar toen werd D66 geen collegepartij. Nu alsnog als wethouder voor de tweede keer in dezelfde plaats terugkeren wou ik niet", zegt Kleine Deters.

Een wethouderscommissie vanuit D66 heeft uiteindelijk gesprekken gevoerd met andere kandidaten, waarbij Bob Bergsma de voorkeur kreeg.

Broekema voor SP
Voor de SP is de Asser afdelingsvoorzitter en oud-fractievoorzitter Jan Broekema beoogd wethouder, zo werd vorige week al bekend. Broekema zat twaalf jaar in de gemeenteraad. Hij nam vorig jaar met de raadsverkiezingen afscheid. De SP heeft tijdens een speciale ledenvergadering al ingestemd met deelname aan de coalitie en met de kandidatuur van Broekema als wethouder.

Minderheidscollege
D66 en SP zorgen er samen met vijf zetels voor dat Assen straks weer een meerderheidscollege heeft. Sinds eind september zijn er bestuurlijke problemen in de provinciehoofdstad. ChristenUnie, VVD en GroenLinks zitten vanaf 26 september in een minderheidscollege (13 zetels van de 33). Stadspartij PLOP stapte ineens op als vierde collegepartij, omdat de partij zich niet langer herkende in de manier waarop de stad werd bestuurd.

Oud-gedeputeerde Rein Munniksma (PvdA) werd ingeschakeld als extern adviseur om te kijken hoe Assen weer een nieuwe, volwaardige coalitie kon krijgen. Hij adviseerde een week geleden een vijfpartijencollege, met D66 (drie zetels) en SP (twee zetels) als beste keuze bij de huidige drie partijen.

Installatie 19 december?
Wanneer de twee nieuwe wethouders worden geïnstalleerd, staat nog niet definitief vast. Het streven is volgens ChristenUnie-fractievoorzitter Bert Wienen dat dit gebeurt in de laatste raadsvergadering van dit jaar. Die is op 19 december.

De vijf partijen zijn nog in overleg over een nieuw bestuursakkoord waar ze de komende twee en een half jaar mee aan de slag gaan. Daarvoor is de hulp ingeroepen van Johan Baltes uit Emmen, oud-VVD-Statenlid en oud-vicevoorzitter van Provinciale Staten. Hij zit de gesprekken over het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie voor.

Deel dit artikel: