Waterschap Noorderzijlvest verhoogt waterschapsbelasting met ruim vijf procent

Inwoners van waterschap Noorderzijlvest betalen volgend jaar 5,4 procent meer waterschapsbelasting. Het waterschap heeft miljoenen nodig de komende jaren voor klimaatmaatregelen.
De stijging komt neer op zo’n 21 euro per huishouden. In Drenthe valt een gebied ten noordwesten van Assen onder het beheer van Noorderzijlvest.

Het Algemeen Bestuur van het waterschap stemde woensdagavond in met de verhoging tijdens de behandeling van de begroting. 21 van de 23 leden stemden in.

In totaal verwacht het waterschap in 2020 30 miljoen euro uit te geven aan waterveiligheid. Door de stijging van de zeespiegel en de zakkende bodem door gaswinning moeten dijken langs de Waddenkust versterkt worden. Ook kades rond steden en dorpen worden aangepakt.

Baggeren en zuiveren
Daarnaast krijgt het baggeren en beschoeien van waterwegen, na een paar jaar ondergeschoven te zijn geweest, voorrang. PFAS-problematiek kan echter wel voor vertraging kan zorgen. 

Voor een nieuwe waterzuivering in Gaarkeuken en andere waterzuiveringswerkzaamheden is 22 miljoen gereserveerd.

Een alleenstaande huurder betaalt volgend jaar ongeveer 157 euro bij Noorderzijlvest. Een gezin met een huurhuis betaalt 288 euro. Meerpersoonshuishoudens met een eigen huis(WOZ-waarde van 200.000 euro) betalen 410 euro. Een agrariër met circa 80 hectare landbouwgrond moet in 2020 6768 euro aftikken en een eigenaar van een MKB-bedrijf is 1876 euro aan waterschapsbelasting kwijt.
Deel dit artikel: